Radar · Nyhet

Läkare avråds från att delta vid utvisningar

Läkare ska inte medverka vid tvångsåtgärder vid utvisningar. Det slås fast av World medical association, där Läkarförbundet ingår, i ett uttalande.
Vid utvisning av flyktingar är det av största vikt att bibehålla professionalitet och yrkesetik menar Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, som i en kommentar understryker att Läkarförbundet till fullo instämmer i World medical associations uttalande.

”Att medverka till tvångsmedicinering för att underlätta en utvisning är ett tydligt brott mot vår yrkesetik. Att som läkare finnas på plats under en transport med syfte att säkerställa transporten kan inte ses som ett uppdrag för patientens bästa, utan snarare som myndighetsutövning” skriver hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV