Radar · Nyhet

Indonesien odlar mer hållbart

Sedan några år pågår en satsning på hållbart jordbruk i Indonesien, som numera involverar många tusentals småbönder. Detta har lett till större skördar och stärkt skydd mot klimatförändringarna.

Inom hållbart jordbruk uppmanas bönderna att i så liten grad som möjligt bearbeta jordarna. I stället för att plöja marken gräver man permanenta odlingshål och i stället för kemiska gödningsmedel används kompost. Bönderna uppmanas även att odla baljväxter och att variera sina odlingar.

Theresia Loda började med de nya metoderna i början av 2015. Sedan dess har hennes majsskördar legat på mellan 500 och 800 kilo per säsong, vilket kan jämföras med de cirka 100 kilo som hon tidigare kunde skörda.

Hon ingår i en grupp på nästan 13 000 småbönder i provinserna NTT och NTB som dragit nytta av den satsning på hållbart jordbruk som lanserades av FNs jordbruksorganisation FAO 2013. Detta för att minska de risker som ett förändrat klimat för med sig.

– Småbönder i NTT och NTB tillhör de fattigaste grupperna i Indonesien och är sårbara för klimatförändringarnas effekter, i synnerhet lång torka och bristande nederbörd, berättar Mark Smulders, som är FAOs representant i Indonesien.

Med hållbart jordbruk skyddas jordarna och bönderna får ökade skördar. De står även bättre skyddade mot klimatförändringar, menar Mark Smulders.