Nyhetsmagasinet Syre Nummer 155 torsdag, 13 april 2017
Radar – Nyhet

”Förödande” att USA lämnar FNs befolkningsfond

USA drar in all finansiering av FNs befolkningsfond UNFPA, ett organ som arbetar med familjeplanering och reproduktiv hälsa i fler än 150 länder i världen. Kritiker menar att konsekvenserna kan bli förödande.

Beslutet kommer efter att USAs utrikesdepartement anklagat UNFPA för att medverka i ett program där tvångsaborter och ofrivillig sterilisering påstås förekomma i Kina. En anklagelse som befolkningsfonden förnekar.

Enligt UNFPA är organet inte förespråkare av aborter, utan arbetar snarare för ”frivillig familjeplanering för att förhindra oönskade graviditeter”, som kan leda till aborter.

I ett uttalande skriver befolkningsfonden att man alltid högt värderat USA som en partner som hjälpt till att arbeta för att ”varje graviditet är önskad, varje förlossning säker”.

USA är en av UNFPAs viktigaste bidragsgivare och landets stöd till FN-organet uppgick till 75 miljoner dollar 2015. Det var ett av de största enskilda bidragen efter bland andra Sverige. USA är även den näst största finansiären av organets humanitära insatser. Liksom för övriga FN-organ är bidragen från staterna frivilliga.

– Neddragningen kommer att få förödande konsekvenser. UNFPA har en avgörande roll i arbetet för att hjälpa de mest marginaliserade kvinnorna, vars liv och hälsa kommer att äventyras på grund av detta, säger Shannon Kowalski, som är ordförande för organisationen International women’s health coalition, till IPS.

Hon påpekar att det är FN-organets arbete i krisområden som kommer att påverkas mest – däribland insatser för kvinnor som fallit offer för Islamiska staten och andra extremistgrupper i Mellanöstern. Enligt FN-förbundet betyder neddragningen att befolkningsfonden nu riskerar att inte kunna hjälpa upp till 48 000 kvinnor i Syrien med säkra förlossningar. Även ett stort antal kvinnocenter i Irak kan komma att drabbas.

UNFPA uppger att USAs bidrag under 2016 bidrog till att rädda livet på 2 340 gravida kvinnor i olika delar av världen. Dessutom kunde nästan en miljon oönskade graviditeter och nästan 300 000 aborter förhindras, enligt befolkningsorganet.

Seema Jalan vid FN-förbundet säger till IPS att USA varit den viktigaste bidragsgivaren till den enda förlossningsavdelningen som finns i flyktinglägret Zaatari i Jordanien.

– Gravida syriska kvinnor kommer inte att ha någonstans att ta vägen i samband med sina förlossningar, säger hon.

Både Seema Jalan och Shannon Kowalski säger till IPS att anklagelserna om tvångsaborter helt saknar grund och bara tjänar som en ursäkt för att stoppa bidragen till ett organ som arbetar för människors sexuella och reproduktiva rättigheter.

Shannon Kowalski uppmanar det internationella samfundet att öka sin finansiering av UNFPA, för att täcka upp för USA. Detta på samma sätt som flera länder, däribland Sverige, gått samman för att fylla tomrummet efter att Donald Trump tidigare i år återinförde den så kallade Mexico City-policyn som stoppar ekonomiskt stöd från USA till organisationer som genomför eller informerar om aborter.


Nummer 155 tor 13/4-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 155

tor 13/4-17 Fler nummer