Radar · Nyhet

S närmare helt delad föräldraförsäkring

Socialdemokraterna ska ta fram en tidsplan för när föräldraförsäkringen ska individualiseras, det vill säga delas helt lika mellan föräldrarna. Det har partikongressen bestämt.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll välkomnar nu beslutet, men det fanns inte med i partistyrelsens ursprungliga skrivningar.

– Det kommer en utredning i höst om en moderniserad försäkring. Vi markerar nu att vi vill ta ett snabbare steg i den riktningen, men vi vill ha en vid formulering så att vi inte föregriper utredningen, sade hon före skärpningen av skrivningen.

Redan vid förra partikongressen 2013 slogs det fast att föräldraförsäkringen ska individualiseras och delas lika mellan föräldrarna. Som ett steg på vägen bör försäkringen delas i tre lika delar, hette det då. I arbetet inför beslutet på kongressen togs meningen om att dela i tre delar bort. I stället lade man till: ”Ytterligare steg ska tas under nästa mandatperiod”.

Det var den litet vidare formuleringen som Strandhäll ville ha. Hon framhöll att utredningen i höst handlar om att ta fram en helt ny föräldraförsäkring.

Men kongressombuden var inte nöjda med den formuleringen utan lade till ytterligare en mening om att en tidsplan ska fastställas för när en individualisering av föräldraförsäkringen ska genomföras.