Radar · Nyhet

S-konflikt om asylpolitik kom av sig

Björn Larsson Rosvall / TT | Statsminister Stefan Löfven fick stöd från kongressen i att Sveriges asylpolitik inte kan skilja sig nämnvärt från övriga EU-länders.

Socialdemokraterna står fast vid att svensk asylpolitik inte kan skilja sig från övriga EU.
Konflikten om en återgång till permanenta uppehållstillstånd och större möjlighet till familjeåterförening kom av sig. I stället sade S-kongressen ja till en kompromiss.

Inför Socialdemokraternas partikongress i Göteborg var kraven många på en mer generös flyktingpolitik. Debatten såg ut att bli livlig.

Men redan innan debatten drog igång hade partistyrelsen gått med på en kompromiss. Den går ut på att S säger att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening är bra – som princip. Men den innehåller inget konkret löfte om förändringar i svensk asylpolitik.

– Vi kan helt enkelt inte lova att Sverige 2019 ensidigt ska återställa alla regler, så som de var före den tillfälliga lagen, utan att veta hur förhållandena är då, sade migrationsminister Morgan Johansson.

Däremot utlovas nu att partiet ska driva på för permanenta uppehållstillstånd och möjligheter till familjeåterförening på EU-nivå.

I Bryssel pågår försök att ena EU-länderna om att ta gemensamt ansvar för flyktingmottagandet, men motsättningarna är stora. Ingen vet var det hela slutar, men förhandlingsklimatet just nu pekar inte mot mer generösa regler.

Ulf Bjereld, ordförande för Tro och solidaritet, hade gärna velat gå längre. Men i likhet med andra som hade krävt mer generös asylpolitik nöjde han sig med kompromissen.

– Jag är glad att partistyrelsen nu lyfter fram det principiellt värdefulla i permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening, säger han.

Inte heller SSU-ordföranden Philip Botström tog strid, utan betonar att S nu slagit fast sin principiella hållning i partiets riktlinjer.

Under söndagen slog statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström och Morgan Johansson fast i olika tal att Sverige inte kan ha en väsentligt mer generös flyktingpolitik än övriga EU.

– Då är risken överhängande att vi hamnar i 2015 års situation igen, sade Morgan Johansson i migrationsdebatten.

Partistyrelsen argumenterar för att asylmottagningen skulle ha brutit samman om inte skärpta regler hade införts efter hösten 2015. Den tillfälliga lagen ska inte vara kvar längre än nödvändigt, skriver S-ledningen i sitt yttrande över motionerna, samtidigt betonas att ingen vet hur läget är 2019.

S och asylpolitiken

I partiets riktlinjer slås fast:
• att det inte är möjligt för Sverige att ha en lagstiftning som väsentligen skiljer sig från övriga länders i EU.
• att det är viktigt att verka för fler lagliga vägar för människor i behov av skydd.
• att Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering. S kommer i EU att arbeta för en förbättring i dessa avseenden.
• att antalet kvotflyktingar till Sverige via FN:s flyktingorgan UNHCR ska öka från dagens nivå.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV