Radar · Nyhet

LO välkomnar beslut om vinster i välfärden

Adam Ihse/TT | Finansminister Magdalena Andersson (S) talar på S-kongressen.

Socialdemokraternas kongress slår fast att det ”behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg.” LO talar om seger och ett beslut som gör skillnad i praktiken.

– Den betyder att Socialdemokraterna och LO ska se till att driva igenom vinstbegränsning i samtliga välfärdssektorer, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson efter kongressens beslut om att plocka in en ”portalmening” i de politiska riktlinjerna.

Han hävdar att det är en skrivning som förpliktigar och gör praktisk skillnad. Inför kongressen hade partistyrelsen nästan bara talat om att begränsa vinsterna i skolan.

– Det var flera som tolkade det som att vi bara ville ha vinstbegränsning i skolan. Så är det inte, vi vill ha det på alla områden, säger Thorwaldsson.

Enligt finansminister Magdalena Andersson är det något som partistyrelsen tyckt hela tiden.

– Det uppfattades som otydligare än vad partistyrelsen hade avsett, säger Andersson om den ursprungliga skrivningen som riktade in sig på skolan.

De föreslagna skrivningarna om vinstjakten i välfärden är tuffare för äldreomsorg och skola än för sjukvården. Om äldreomsorgen sägs att ”skattemedel till äldreomsorgen ska gå till de äldres välfärd, syftet med äldreomsorgen ska inte vara vinst”. För skolan heter det att ”vinstjakten ska stoppas” och ”marknadsmekanismerna kraftigt begränsas”. Formuleringarna om skolan är ännu inte beslutade av kongressen.

– Ja, det finns litet tydligare skrivningar vad gäller skolan och äldreomsorgen och LSS-området. Det finns ju en annan tradition när det gäller sjukvården med privatpraktiserande läkare och till exempel sjukgymnaster, säger Magdalena Andersson.

Vårdföretagarna hoppas att beslutet mest är retorik.

”Kongressbeslutet gör att osäkerheten för företagen i vård och omsorg består. Privata utförare vill bidra till att utveckla välfärden, men S-kongressen signalerar misstro med talet om vinstreglering. Det är beklagligt.”, säger organisationens näringspolitiske chef Håkan Tenelius i ett uttalande.

I avsnittet som handlar om den ekonomiska politiken, säger kongressen att stora investeringar och satsningar ska göras i välfärden. Stora, kommande överskott gör det möjligt. Statsminister Stefan Löfven sa i sitt tal i söndags att regeringen vill anställa ”tiotusental efter tiotusental” i offentlig sektor.

Beslut på kongressen

• Det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg.
• Skattemedel till äldreomsorgen ska gå till de äldres välfärd, syftet med äldreomsorgen ska inte vara vinst.
• En jämställdhetskommission ska tillsättas.
• Reseavdragen ska utredas.
• Nej till sockerskatt.
• Partikongressen har sedan tidigare tagit beslut om att föräldraförsäkringen ska individualiseras och delas lika mellan föräldrarna. Som ett steg på vägen bör försäkringen delas i tre lika delar, har det hetat hittills. Nu ersätts den formuleringen med ”ytterligare steg ska tas under nästa mandatperiod”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV