Radar · Nyhet

Kenya förbjuder plastpåsar

Ben Curtis/AP/TT | Shoppingcetrum i Nairobi, Kenya.

Om sex månader börjar ett förbud mot plastpåsar att gälla i Kenya. Landet blir därmed ytterligare ett av de länder i världen som förbjuder användning, tillverkning och import av alla typer av plastpåsar.

Det kenyanska beslutet kommer efter att FNs miljöprogram Unep i slutet av februari lanserade en global kampanj mot den marina nedskräpning som slår hårt mot djurliv, fiske och turism.

Genom kampanjen uppmanas världens stater att agera för att minska användningen av plast genom att ställa krav på företagen. Världens kunder uppmanas samtidigt att omgående se över sina konsumtionsvanor, innan plastens skadeverkningar blivit oöverstigliga.

Uneps chef Erik Solheim hyllar det kenyanska beslutet.

– Plasten förorsakar omätbara skador på ömtåliga ekosystem, både på land och hav, och detta beslut är ett stort framsteg i vårt globala arbete för att vända utvecklingen, säger han i en kommentar.

Unep understryker att de miljöproblem som förorsakas av plastpåsar varit kända sedan länge. De bidrar till att fåglar, fiskar och andra djur dör då plast misstas för mat, skadar åkermarker, förorenar och vattenfyllda plastpåsar utgör en grogrund för myggor som kan sprida sjukdomar som malaria.

Enligt miljöprogrammet utgör plastpåsar för närvarande det största problemet för sophanteringen i Kenyas städer, i synnerhet i fattiga områden.

Plastpåsar är även en starkt bidragande orsak till att närmare åtta miljoner ton plast hamnar i världshaven varje år. Det är lika mycket som en sopbil fylld med plast som hamnar i världens hav varje minut.

Undersökningar visar att om världens konsumenter fortsätter att slänga exempelvis flaskor, påsar och muggar gjord av plast så kommer världshaven att bestå av mer plast än fisk år 2050. I stort sett alla havsfåglar kommer då att ha fått i sig plast.

Kenya blir det elfte landet i världen som agerar mot plasten som ett svar på den nya kampanjen. I Afrika har ett förbud mot plastpåsar redan införts i Rwanda och Marocko och flera andra länder förväntas snart meddela nya åtaganden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV