Nyhetsmagasinet Syre Nummer 154 tisdag, 11 april 2017
Radar – Nyhet

Arkansas förbereder massavrättning

I delstaten Arkansas har ingen avrättats på nära tolv år. Nu planeras åtta avrättningar inom loppet av elva dagar i april. Anledningen: En av dödsdrogerna håller på att bli för gammal.

Åtta män, alla dömda för mord begångna mellan 1989 och 1999, ska avrättas om delstatens plan går i lås. Två per dag, med några dagars mellanrum. Ingen amerikansk delstat har avrättat så många personer på så kort tid sedan dödsstraffet återinfördes efter ett beslut i högsta domstolen 1976.

Men eftersom Arkansas lager av det första av de tre medel som används vid en avrättning har 30 april som sista förbrukningsdag ser delstatsguvernören Asa Hutchinson det som den enda lösningen.

– Det här är nödvändigt för att följa lagen, men det är också viktigt att offrens familjer, som har levt med överklaganden och osäkerhet under lång tid, får ett avslut, har han sagt till CNN.

Beslutet har väckt starka känslor bland dödsstraffmotståndare i USA. En organisation i Arkansas som protesterar utanför guvernörens kontor kallar det för ”groteskt”.

Två avrättningar på samma dag är också kontroversiellt. Senast någon försökte det, i Oklahoma 2014, lossade en kateter och dödsdrogen sprutade ut i avrättningsrummet, skriver Reuters.

Tidigare fängelseanställda har protesterat och pekar på såväl säkerhetsriskerna som den psykiska påfrestning det innebär för personalen som ska genomföra avrättningarna.

Även förespråkare för dödsstraff är kritiska. Robert Blecker, professor i juridik, tycker att Arkansas genom att hasta igenom avrättningarna flyttar fokus från offren och deras familjer.

– Det här är en högtidlig ritual, vars huvudsakliga syfte är att koppla samman brottet och straffet, säger han till Reuters.

Med bara några dagar kvar för de dömdas advokater en intensiv kamp för att, om inte upphäva besluten, så fördröja processen.

Om det dröjer till efter den 30 april kan det vara lika med att dödsstraffen inte kan genomföras överhuvudtaget, eftersom delstaten har stora problem med att få tag på mer av dödsdrogerna.

Medlen har blivit allt svårare att köpa in. Många läkemedelsbolag vägrar numera sälja till stater som tillämpar dödsstraff.

Drogen som nu står i fokus är dessutom ifrågasatt, en av de saker som advokaterna har riktat in sig på i sina överklaganden. Midazolam är en lugnande drog som ska försätta fången i medvetslöshet. Men medlet bedöms ha fungerat dåligt vid flera tidigare avrättningar.

– Om inte fången är medvetslös orsakar drog två och tre smärta, i strid med grundlagens förbud mot grymma och osedvanliga bestraffningar, säger Jeffrey Rosenzweig, representant för tre av de dömda, till CNN.

Dödsstraff i USA

Dödsstraff tillämpas i 31 av USA:s delstater.

1 442 personer hade vid årsskiftet avrättats sedan 1976, då ett beslut i Högsta domstolen återinförde dödsstraffet i USA.

2016 avrättades det lägsta antalet fångar sedan 1991, 20 personer. Flest avrättningar genomfördes 1999, 98 stycken.

Texas utför överlägset flest avrättningar, 538 under perioden 1976-2016, följt av Oklahoma, Virginia och Florida.

Källa: Death penalty information center


Nummer 154 tis 11/4-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 154

tis 11/4-17 Fler nummer