Energi · Recension

Ojämlikhetens mekanismer

Branko Milanović beskrivs som en av de ledande ekonomerna i världen när det gäller forskning på ojämlikhet och fattigdom. I den här boken, som kom ut på engelska förra året och nu på svenska, beskriver han mekanismerna och krafterna som driver fram ekonomisk ojämlikhet på en global nivå.

Med hjälp av stora mängder data visar Milanović att ojämlikhet går i cykler, både historiskt och inom och mellan länder. Även om ojämlikheten nu ökar inom länder så minskar den dramatiskt mellan länder, genom att medelklassens inkomster i Kina och Indien närmar sig de stagnerande lönenivåerna hos medelklassen i väst. En mer öppen migrationspolitik i världen skulle minska den globala ojämlikheten ytterligare, menar Branko Milanović.

 

Titel: Global ojämlikhet – Nya perspektiv i globaliseringens tidevarv

Författare: Branko Milanović

Förlag: Daidalos