Glöd · Debatt

Lagning och återbruk hotar inte tillväxten

DEBATT I måndags släppte utredningen Cirkulär ekonomi sitt betänkande till regeringen och miljöminister Karolina Skog. Regeringen informerade i höstas om att man vill satsa på en hållbar konsumtion, och det tillsattes i januari 2016 en utredning ”om hur handel med begagnat och reparation eller uppgradering av olika produkter kan öka. Målet är att nå en mer resurseffektiv ekonomi och att minska påverkan på miljön”.

Jordens resurser är överutnyttjade och vi på Medveten konsumtion tycker att det är viktigt att regeringen tar sitt ansvar för att underlätta för den enskilde konsumenten att konsumera hållbart.

Föreningen ställer sig positiv till utredningen och de föreslagna åtgärder som presenteras. I måndags morse medverkade vi i TV4 Nyhetsmorgon där vi poängterade vikten av en medveten konsumtion – till exempel genom att tipsa om begagnade prylar. Visste du till exempel att det krävs 1,5 ton vatten för att tillverka en dator? Eller att man ska undvika plast (särskilt mjukplast) i leksaker tillverkade innan 1996, 2010 och 2013? Eller att regeringen sänkt momsen när du reparerar kläder och skor? Och att man nu föreslår att man ska kunna göra ännu fler avdrag, till exempel när man hyr utrustning eller köper och säljer begagnat?

Under intervjun fick föreningen frågan om hur vi tänker kring att konsumtion behövs för tillväxt, och besvarade frågan med att givetvis behövs konsumtion för tillväxt. Föreningen säger inte att man ska eftersträva perfektion och inte handla något nytt alls, utan uppmuntrar till att man ska eftersträva reflektion och ställa sig frågan ”behöver jag verkligen det här?”

Medveten konsumtion poängterar att andrahandsmarknaden är en form av konsumtion, och det är upp till regeringen att till exempel skapa arbetstillfällen ur olika former av cirkulär ekonomi för att skapa just tillväxt. Tre av Sveriges största universitet forskar just nu på frågan, och det ska bli intressant att se vad forskningen mynnar ut i – men denna utredning är ett steg i rätt riktning.

Alexandra Davidsson, generalsekreterare för Medveten konsumtion

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV