Glöd · Debatt

Genom Jesus blir jag god

Svar till Liselott Lind i Syre #149

DEBATT Är kristna värderingar godare än värderingar som grundar sig i andra religioner eller världsåskådningar? Och vad innebär det att höra värderingar och liknelser från Jesus och bibeln? Säger alla religioner att vi ska behandla varandra väl, och lever alla deras anhängare efter det?

Kristen tro är inte en religion bland andra. Den handlar inte först och främst om att följa lagar och principer, nej, kristen tro är en relation. Som kristen följer jag Jesus. På egen hand skulle jag aldrig klara av att undvika att synda, jag har faktiskt syndat många gånger. På det viset har jag vänt mig från Gud och förtjänat konsekvensen av att inte lyda Honom – domen. Men i sin nåd har Gud lovat att förlåta var och en som omvänder sig från sin synd och skapa en hel relation mellan människan och Honom igen. Dessutom har Han gett sin son Jesus för att besegra synd och död en gång för alla. Han led och dog på korset och uppstod på den tredje dagen.

Den som döper sig till Jesus Kristus dör från sin gamla syndiga kropp och uppstår med Honom. I det nya livet får hon ta emot den heliga anden som gåva från Gud. På så vis kan hon helhjärtat leva efter den gyllene regeln och budet om att älska sin nästa som sig själv.

Jag som kristen kan inte hävda mig mindre skyldig till ont än någon annan. Inte på egen hand. Bara genom korset kan jag bli en god människa. Högmod är att förhäva sig själv i jämförelse med andra.  Jag tror att många hyllar kristna värderingar men inte kan följa dem. Jag delar din upprördhet över att europeiska politiker och enskilda stänger gränser och handlar grymt. Men gör detta de kristna värderingarna mindre goda? Nej, jag tror att de är goda för att de är uttryck för Guds kärlek och rättvisa. Delar av andra världsåskådningar som stämmer med kristen tro är goda, därför att de är enligt Guds vilja. Men det gör inte hela världsåskådningen god eller sann.

Vad gäller judendom, buddhism, islam och andra religioner stämmer det att olika versioner av det gyllene budet finns i skrifter. Men där finns samtidigt mycket som inte är sant och gott. I buddhismen leder tron på karma till en skyll dig själv-mentalitet. Inom islam finns uppmuntran till våld med i de heligaste skrifterna och århundraden av historia och tradition.

En jude försöker leva efter ungefär samma bud som den kristne, men kan inte fullkomligt leva efter dem förrän hon tar emot Jesus och blir frälst. Ateismen kan inte motivera någon moral alls. En ateist kan känna att något är gott eller ont. Men en ateistisk världsbild kan inte förklara varför vi måste leva efter den känslan, och varför vissa ståndpunkter skulle vara sanna och gälla alla, till exempel att övergrepp på barn skulle vara fel.

Jacob Schönning, kristen lärjunge och student