Radar · Nyhet

Fritt skolval bränner till på S-kongress

Skolfrågan lär ta stor plats på Socialdemokraternas partikongress i helgen. Inte minst det fria skolvalet som flera stora S-distrikt vill begränsa, rapporterar Dagens Nyheter.

Fast längst går ungdomsförbundet SSU som i en motion vill att närhetsprincip och syskonförtur ska underordnas socioekonomiska faktorer. SSU tänker sig ett storskaligt utbyte av elever mellan skolor i välbeställda och utsatta områden från första klass. Skolskjutsarna ska betalas med skattemedel.

Det största partidistriktet Skåne tycker också att det är viktigt att luckra upp närhetsprincipen och låta socioekonomisk bakgrund väga tyngre. Däremot vill distriktet behålla syskonförturen, åtminstone på låg- och mellanstadiet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV