Radar · Nyhet

Växande kritik mot EU-klassning av glyfosat

Jeff Robertsson/TT | Striden om glyfosatet, den aktiva substansen i till exempel Monsantos Roundup, växlar upp efter att EUs kemikaliemyndighet inte klassat ämnet som cancerframkallande.

Turerna kring om glyfosat ska förbjudas i EU fortsätter. Nyligen meddelade Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, att glyfosat ej bör klassas som cancerframkallande. Men utvärderingen kritiseras av miljöorganisationer för att gå industrins ärenden. Samtidigt pågår en ny namninsamling bland EU-medborgarna för att förbjuda ämnet.

Turerna kring om glyfosat ska förbjudas i EU fortsätter. Nyligen meddelade Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, att glyfosat ej bör klassas som cancerframkallande. Men utvärderingen kritiseras av miljöorganisationer för att gå industrins ärenden. Samtidigt pågår en ny namninsamling bland EU-medborgarna för att förbjuda ämnet.

Ämnet glyfosat, den aktiva ingrediensen i många bekämpningsmedel såsom Monsantos Roundup, har varit omdiskuterat länge. När det 15-åriga tillståndet för att få säljas på den europeiska marknaden var på väg att gå ut förra året intensifierades debatten ytterligare och resultatet blev en tillfällig förlängning på max 18 månader. Europeiska kemikaliemyndigheten fick i uppdrag att utreda ämnet närmare och har nu kommit fram till ett resultat.

”Tillgängliga vetenskapliga bevis nådde inte upp till kriterierna för att klassa glyfosat som cancerogent, mutagent eller som reproduktionstoxiskt”, skrev de i ett pressmeddelande för ett par veckor sedan. Men utvärderingen har kritiserats för att inte vara neutral.
– Echa har gjort stora ansträngningar för att sopa alla bevis på att glyfosat kan orsaka cancer under mattan. Datan överstiger vida vad som är juridiskt nödvändigt för EU att förbjuda glyfosat, men Echa har sett åt ett annat håll, säger Franziska Achterberg, food policy-ansvarig för Greenpeace EU, till tidningen the Guardian.

Bakgrunden till kritiken är att olika forskningsutvärderingar kommit fram till olika resultat. WHOs cancerforskningsavdelning, IARC, konstaterade år 2015 att ämnet troligtvis är cancerogent för människor. Men de fick mothugg av EFSA, European food safety agency, samt JMPR, Joint WHO/FAO meeting on pesticide residues, där en annan del av WHO i samarbete med FAO kom fram till att ämnet var ofarligt vid exponering via maten. Men studierna som användes i dessa utvärderingar har kritiserats av såväl miljöorganisationer samt oberoende forskare för att vara partiska och influerade av glyfosattillverkarna.

– Kemikalielobbyn spelar inte riktigt rent spel när de gör egna rapporter som sedan framstår som något objektivt, säger Anna Wistberg, kampanjchef för demokratinätverket Skiftet.

Tillsammans med sina systerorganisationer i Europa driver de nu medborgarinitiativet Stop Glyphosate. Det blev registrerat hos EU-kommissionen i januari och har redan fått över 560 000 underskrifter. Om den siffran når en miljon måste EU-kommissionen ta ställning till förslaget och förklara anledningen till sitt beslut.

Nyligen genomförde Skiftet dessutom en opinionsundersökning tillsammans med Novus som visar att det finns ett utbrett stöd i Sverige för att förbjuda ämnen som misstänks cancerogena, såsom glyfosat. Två av tre ville förbjuda liknande ämnen tills forskningen kan visa att de inte är cancerframkallande.

– Vår hälsa och miljö är viktigare än kemikaliejättarnas vinstmarginaler. Därför tar vi striden till EU, säger Anna Wistberg.

För en vecka sedan kom en rapport gjord av en rad miljöorganisationer i Tyskland: Glyphosate and cancer. Buying science. I den 65 sidor långa rapporten konstaterar författarna att dessa studier alla har brister när det gäller transparens och tolkning av fakta. De menar att resultaten har viktats felaktigt för att komma till slutsatsen att glyfosat är ofarligt. Ett kapitel ägnar sig också åt forskarnas intressekonflikter. Bland annat påpekas att JMPRs ordförande Alan Boobis och vice ordförande Angelo Moretto har tydliga kopplingar till ILSI Europe – ett industrifinansierat forskningsorgan som år 2012 tog emot en donation av Monsanto på 500 000 dollar och en lika stor donation från industrigruppen Croplife international, där bland annat Monsanto, Syngenta och Dow ingår.

Ett definitivt beslut om ett förnyat tillstånd för glyfosat kommer tas inom sex månader från ECHAs utvärdering, och debatten kommer säkerligen att fortsätta. I förra veckan lämnade även 30 EU-parlamentariker in ett brev till Jean-Claude Junker där de ifrågarsätter trovärdigheten i EFSAs och ECHAs slutsatser och ber kommissionen att inte ge något nytt tillstånd för bekämpningsmedlet.

De hänvisar också till ett pågående rättsfall i USA, där interna mail mellan Monsanto och USAs miljöskyddsmyndighet EPA offentliggjorts. De visar på att viss forskning som signerats av EPA kan ha spökskrivits av Monsanto. Ett av dokumenten är ett brev från den numera bortgångna forskaren Marion Copley som tidigare jobbade på EPA men som slutade av hälsoskäl då hon drabbats av obotlig cancer.

I brevet, skrivet 2013, framgår att hon misstänker att flera kollegor påverkats av industrin och hon ger en uppmaning till mottagaren Jess Rowland: ”För en gångs skull, gör det rätta och  ta inte beslut baserade på hur det påverkar din bonus”. Hon skriver även att ”det är i huvudsak säkert att glyfosat orsakar cancer” och avslutar sitt brev med orden ”Jag har cancer och vill inte att dessa allvarliga frågor i HED (Healt effects division) förblir oadresserade innan jag hamnar i graven.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV