Glöd · Panelen

Tycker du att det är viktigt att själv kunna välja vård?

Två debattörer skriver på veckans debatt att det är viktigt att möjligheten att få vård på antroposofiska Vidarkliniken blir kvar. Tycker du att det är viktigt att själv kunna välja vård?

– Vad gäller just Vidarkliniken har jag väldigt dåliga erfarenheter då min mamma låg palliativt där. Men generellt tror jag att det är oerhört viktigt att få välja vårdplats och alternativ vårdform. Människor är så olika och har så mycket individuella erfarenheter så det som känns viktigt och rätt för en kan kännas fel och oseriöst för någon annan.

Robban Widell, 50 år, boendestödjare, Bromma

– Jag tycker att det är självklart att man ska kunna välja vård. Det finns olika specialiseringar inom olika områden, med olika åsikter om att vara eller bli frisk, som jag själv som ansvarig patient skulle kunna vända mig till.

Annette Chapligin, 40 år, aktiv i RSMH, Aspergerrörelsen, norra Småland

– Såvitt jag vet har alla rätt att välja den vård de vill ha, men jag anser definitivt inte att all humbug som kallas vård ska betalas av skattebetalarna. Antroposoferna har haft snart hundra år på sig att bevisa att deras tankar om vad de kallar vård är mer än en teori vars läkande verkan aldrig har kunnat verifieras. Därför – det kräver också en EU-dom från 2007 – ska de inte heller få utöva sin verksamhet på skattebetalares bekostnad.

Willi Reichhold, 62 år, aktiv i Palestinagruppen, patientstödsgruppen och Djurens rätt, Stockholm

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV