Radar · Nyhet

Förtroendekris för Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens avbrott i arbetet med nyckelbiotoper i nordvästra Sveriges skogar fortsätter väcka reaktioner. Generaldirektören är tagen på sängen av de anställdas kritik och Naturskyddsföreningen överväger att avsluta ett samarbete med myndigheten.

Ilskan har varit stor bland många av Skogsstyrelsens anställda efter beskedet att myndigheten pausar inventeringen av nyckelbiotoper, skogar med höga naturvärden, i nordvästra Sverige. Som Syre tidigare berättat har kritiken gällt både beslutet i sig och att det fattades i en mycket begränsad krets, helt utan förvarning för de flesta inom myndigheten. På Skogsstyrelsens intranät är generaldirektören Herman Sundqvist nu självkritisk: ”Mot bakgrund av de mycket starka interna reaktionerna är det bara att medge att beslutet skulle ha förankrats på ett annat sätt” skriver han.

Herman Sundqvist bekräftar för Syre att han är överrumplad över de kraftfulla reaktionerna internt. Vilket förtroende han har hos de anställda efter beskedet menar han är för tidigt att bedöma.

– Det kan man egentligen bara veta via de medarbetarundersökningar vi gör. Det jag kan se är att det framförs tydlig kritik, men också tydligt stöd, säger Herman Sundqvist.

I miljörörelsen är upprördheten fortsatt stor.

– Det är ett mycket långtgående beslut. Artutrotningen är ett enormt hot mot mänsklighetens överlevnad och då behövs alla verktyg för att rädda det som kan räddas, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen har deltagit i en samverkansgrupp som tillsammans med bland andra Skogsstyrelsen och skogsbolagen skulle ta fram nya arbetssätt för att värna värdefulla skogar i nordvästra Sverige. Men förutsättningen för gruppens arbete var att nyckelbiotopsbegreppet skulle ligga fast. Hos Naturskyddsföreningen diskuterar man nu om man överhuvudtaget ska delta i samverkansgruppen eller om man ska avsluta samarbetet.

– Förtroendet för skogsstyrelsen är rubbat. Vi har gått in i arbetet med öppna ögon och en genuin vilja att arbeta förutsättningslöst tillsammans. Nu är läget ett annat, säger Johanna Sandahl.

Förutom ilska och besvikelse har Skogsstyrelsens beslut mötts av en stark vilja hos ideella naturvårdare att göra det jobb som myndigheten nu inte kommer att göra.

– Reaktionen från många i rörelsen har varit att ”nu vill jag ut och inventera”. Det är ju väldigt positivt att det finns ett sådant engagemang. Samtidigt blir det en konstig ordning när myndigheterna abdikerar från sitt uppdrag och ideella krafter måste städa upp, säger Johanna Sandahl.