Radar · Nyhet

Vart fjärde barn riskerar vattenbrist

Sushanta Das/TT | Bristen på rent vatten gör att många barn tvingas dricka förorenat vatten, vilket kan leda till potentiellt dödliga sjukdomar som kolera och diarré.

År 2040 riskerar 600 miljoner barn i världen att leva i områden där det råder extrem brist på vatten. Det uppger FNs barnfond Unicef i en ny rapport.

Rapportförfattarna varnar för att klimatförändringarna kommer att leda till att bristen på rent vatten kommer att förvärras med tiden – vilket kan få svåra konsekvenser för vart fjärde barn i världen.

– Krisen kommer bara att förvärras om vi inte agerar gemensamt nu. Miljontals barn saknar tillgång till rent vatten. Det utgör en fara för deras liv, skadar deras hälsa och äventyrar deras framtid, säger Unicefs chef Anthony Lake.

Unicef menar att världens länder omgående måste agera för att skydda de utsatta barnen. Redan i dag finns det enligt Unicef 36 länder i världen där tillgången på rent vatten är mycket begränsad. Och situationen är på väg att förvärras på grund av stigande temperaturer, höjda havsnivåer, fler översvämningar, torka och smältande isar, som slår mot vattenkvalitet och sanitära anläggningar.

Dessutom växer befolkningarna i många länder, vilket skapar större vattenbehov samtidigt som en tilltagande industrialisering också leder till en ökad vattenkonsumtion. Unicef påpekar också att många av världens konflikter leder till en försämrad tillgång till rent vatten.

Enligt en rapport från UN-Water lever två tredjedelar av världens befolkning i områden där det råder brist på vatten minst en månad varje år. Unicef påpekar att bristen på rent vatten gör att många barn tvingas dricka förorenat vatten, vilket kan leda till potentiellt dödliga sjukdomar som kolera och diarré.

I rapporten konstateras att många barn tvingas ägna flera timmar varje dag åt att hämta vatten, och många flickor blir i samband med det utsatta för sexuellt våld.

Det går dock att påverka utvecklingen, enligt rapportförfattarna. Men då krävs det att världens länder i högre grad utvecklar planer för hur vattenbehoven ska kunna täckas – och genomför särskilda satsningar för att mildra klimatförändringarnas effekter. De mest utsatta barnens behov av rent vatten måste enligt Unicef bli den mest prioriterade frågan.

Näringslivet uppmanas samtidigt att samarbeta med lokala befolkningar för att förhindra att vattenkällor sinar eller bli förorenade, samt arbeta för att människor i högre grad ska kunna lagra vatten på ett säkert sätt.

– Vatten är helt grundläggande. Utan vatten kan inget växa, säger Anthony Lake.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV