Radar · Nyhet

Luf vill förändra narkotikapolitiken

Liberala ungdomsförbundet (Luf) kommer att föreslå att Liberalerna ska släppa nolltoleransen mot narkotika. Luf anser att nolltoleransen inte fungerar, utan snarare leder till allvarliga konsekvenser.

Den svenska narkotikapolitiken är inhuman, skriver Joar Forssell, ordförande för ungdomsförbundet, på DN Debatt.

”Den som börjat med ett rekreationsbruk av en drog men som upptäcker att bruket håller på att övergå i missbruk vågar inte alltid söka hjälp. Rädslan att bli upptäckt och straffad stigmatiserar dessa redan utsatta personer ytterligare. Konsekvensen av att sociala och medicinska insatser inte kan sättas in i tid är följdsjukdomar, misär och döden.”

Det är lättare för 18-åringar att hitta och köpa cannabis än vad det är att få någon att köpa ut alkohol, skriver han.

”Tyvärr lyckas inte alla sluta utan fastnar i ett beroende som innebär ödesdigra konsekvenser både för den enskilde och för den personens anhöriga. Missbruket tar makten och resultatet är ett liv där den främsta drivkraften är nästa fix.”

Liberala ungdomsförbundet vill utveckla narkotikapolitiken ”genom att lyssna till forskning och evidens. Utifrån den forskning som i dag finns tillgänglig är det tydligt att vi inte lyckats möta de utmaningar som nolltoleransen syftat till att möta”, skriver Forssell.
Förslaget kommer att läggas fram vid Liberalernas landsmöte.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV