Radar · Nyhet

Fler afghanska barn kan få uppehållstillstånd

Vissa afghanska barn som kommit ensamma till Sverige – och som fått ett utvisningsbeslut – kommer nu att få stanna i landet. Det står klart efter en vägledande dom i högsta instans.

Redan i dag beviljas cirka 80 procent av de ensamkommande barnen från Afghanistan uppehållstillstånd.

– Vad utslaget i Migrationsöverdomstolen slår fast är att barn från Afghanistan har rätt till skydd enbart genom att de är ensamkommande utan nätverk i hemlandet, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Domen, som gäller en 17-årig pojke från minoritetsgruppen hazarer, fastslår att han är ”alternativt skyddsbehövande”. 17-åringen som levt större delen av sitt liv i Iran saknar lokalkunskap om Afghanistan och har inte heller föräldrar, släkt och andra nätverk i landet.
Under åren 2015-2016 sökte enligt Bexelius cirka 26 000 afghanska barn och ungdomar sökte asyl i Sverige som ensamkommande. Troligen kommer andelen som får uppehållstillstånd inte att öka så mycket till följd av domen i Migrationsöverdomstolen.

– Bedömningen är inte att det blir många fler som får stanna, men att betydligt fler kommer att bedömas som skyddsbehövande. Och det kommer att finnas en grupp – vi kan inte säga hur stor den är – som fått ett utvisningsbeslut men som nu kommer att beviljas uppehållstillstånd.