Radar · Nyhet

Strategi för lika löner på Island

På Island har fackförbund, arbetsgivarorganisationer och regering tagit fram en strategi för att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män, skriver tidskriften Nordisk information för kvinnor och män. Med en hjälp av en likalönstandard kan arbetsgivare rätta till skillnader och certifieras. Nu vill landets nya jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson göra standarden obligatorisk för alla större arbetsplatser.

Maríanna Traustadóttir från isländska LO har varit med sedan starten och berättar att de haft minst 100 möten under fyra år.

–  Det unika med standarden är att alla beslut har tagits i konsensus mellan arbetsmarknadens parter, säger hon.