Radar · Nyhet

Nu ska ansökan om förvar för kärnavfall prövas

I fredags beslutade mark- och miljödomstolen att målet som rör kärnbränsleförvaret ska planeras för huvudförhandling redan i september. Detta efter den utdragna process Syre skrev om förra veckan. Frågan om samlad bedömning skjuts därmed delvis framåt i processen.

I fredags blev det klart att Svensk Kärnbränslehantering ABs, SKBs, ansökan om att förvara högaktivt utbränt kärnbränsle i Forsmark sannolikt tas upp för huvudförhandling i september i år. En process som då tagit över sex år.

– Det är glädjande att vi fått det här beskedet. Vi lämnade in ansökan 2011 och är redo att få den prövad, säger SKBs vd Christopher Eckerberg.

Beslutet har som Syre skrev om förra veckan föregåtts av diskussioner kring om en en samlad bedömning behöver göras. Anders Lillenau, rådman vid mark- och miljödomstolen förklarar varför en samlad bedömning av de sammanlagt fyra förvarsrelaterade målen inte görs i strikt mening utan att en mjukare linje valdes:

– Domstolen avser alltså att vid huvudförhandlingen om kärnbränsleförvaret behandla frågor om dispens från artskyddet och relevanta delar av ansökan om hamnverksamhet, säger han men förtydligar:

– Domstolen har i detta skede inte slutligt tagit ställning angående en samlad bedömning av kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR (nuvarande förvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, reds anm).

Vilket i första hand beror på att ansökan som rör SFR fortfarande handläggs och kungörs för synpunkter tidigast under våren.

Vad är vinsterna med att göra på detta sätt?

– En fördel med att nu hålla huvudförhandling om kärnbränsleförvaret är att det inte blir någon ytterligare försening i det målet, som inleddes för sex år sedan, säger Anders Lillienau.

Vad kan framtida beslut kring SFR innebära för SKBs räkning?

– Vi lämnade in ansökningarna om att få bygga ut det befintliga SFR i slutet av 2014, vårt nästa steg är att lämna in en komplettering till Mark- mark- och miljödomstolen och SSM under maj månad. Precis som i fallet med KBS 3-ansökan är det domstolen som avgör när och hur målet ska hanteras, säger Simon Hoff, presschef vid SKB.

Miljörörelsernas kärnavfallsgranskning, MKG, har inga synpunkter på domstolsbeslutet i sig men säger att det fortfarande saknas svar från SKB som rör strålsäkerheten.

– Nu har SKB sagt att de ska svara i sak igen till den 30 juni . Det tycker vi är för sent om vi ska ha en huvudförhandling redan i september, särskilt som vi befarar att bolaget åter inte kommer att svara på strålsäkerhetsfrågor, säger Johan Swahn, kanslichef vid MKG.