Radar · Nyhet

Hjälp till att kartlägga ”årets växter”

De giftiga ranunkelväxterna svart trolldruva och röd trolldruva har utsetts till ”Årets växter”, rapporterar Svenska Botaniska föreningen.
Med hjälp av medlemmarna och tips från allmänheten väljs varje år en växt som förtjänar större fokus. Det handlar om arter som är i farozonen men som finns i en stor del av Sverige och är ganska enkla att känna igen.

Förhoppningen är nu att många beger sig ut i naturen för att hitta och rapportera om förekomst av trolldruva. Det kan göras på Artportalens hemsida eller via en blankett på Botaniska föreningens hemsida.

Årets växt har utsetts sedan 2002 och omnämnandet brukar ge resultat.

– Vi ser en klar ökning i rapporterandet för årets växt. Det vi upptäcker i samband med rapporterna är tyvärr mer negativa saker som att växten minskar och försvinner från tidigare växtplatser. Årets växt 2016, smörbollar, har exempelvis försvunnit från flera platser i Småland. Trolldruvor är känsliga för modernt skogsbruk och vi vill därför lägga extra fokus på dem, berättar Ulla-Britt Andersson från Botaniska föreningen för Natursidan.