Nyhetsmagasinet Syre Nummer 149 fredag, 24 mars 2017
Radar – Nyhet

Grönare städer med vertikala skogar och digital teknik

Att öka den urbana växtligheten blir allt viktigare för luftkvalitet, trafikbuller och skydda mot extrema väderförhållanden. Nu bygger Kina vertikala skogar och projektet Treepedia vid MIT hjälper planeringen av nya grönområden.

För två år sedan satte sig World Economic forums globala agenda-råd ner för att tänka kring städers framtid. Till deras förslag på tio viktiga urbana initiativ hörde att öka städernas lövverk. Det gav professor Carlo Ratti, chef för Massachusetts Institute of Technologys Senseable city-labb, idén till projektet Treepedia.

”När städer runt om i världen tävlar om att implementera gröna lövverks-strategier så har vi utvecklat ett mätsätt – Green view index – för att utvärdera och jämföra bladverken”, skriver Carlo Ratti i ett mejl.

Treepedia använder en algoritm ihop med Google street view för att visa hur stor yta av städerna är täckt av grönska, sett ur ett gatuperspektiv snarare än ett fågelperspektiv. Det räknar alltså bara med de träd man kan se längs gatorna, vilket korrelerar bättre till hur människor upplever vegetationen.

Tanken är att det ska bli enklare för vanliga medborgare att få tillgång till data om hur just deras städer ser ut (och även att jämföra olika orter) så att de till exempel kan lobba sina politiker att plantera mer. Hittills har 17 platser kartlagts. Paris gröna vyer ligger till exempel på 8,8 procent, jämfört med Sydneys på 25,9 procent. Få städer överstiger 45 procent, förklarar Carlo Ratti. Hans mål med projektet är att starta en konversation mellan städer, där de kan jämföra och lära av varandra.

 

Carlo Ratti är forskaren bakom projektet Treepedia. Foto: Treepedia

”Vi har redan märkt stor nyfikenhet internationellt”, skriver Ratti. De har nyligen hört från folk i Sacramento och Geneve ”för att nämna två städer, som har startat en diskussion om det faktiska antalet träd i deras städer efter att ha sett resultaten av vår undersökning”.

Ett annat urbant trädprojekt leds av den italienske arkitekten Stefano Boeri. Han bygger två höghus med en integrerad vertikal skog i kinesiska storstaden Nanjing, 3,5 timmar väster om Shanghai. Byggnaderna kommer att rymma 1 100 träd och 2 500 växter. Tillsammans ska de absorbera 25 ton koldioxid per år. De ska stå klara nästa år, som Asiens första vertikala skog. Stefano Beori uppfördes ett liknande projekt i en bostadsskrapa i Milano år 2014, med 900 träd och 20 000 olika växter. Enligt World Economic forum visar studier att 10 procent extra grönområden i städer skulle kunna kompensera för klimatförändringarnas ökande temperaturer.

Stefano Boeri vill inte stanna vid enstaka gröna byggnader, utan har i ett forskningsprojekt designat en helt ny skogsstad, tänkt för 100 000 invånare i Kina. ”The Forest city i Shijiazhuang” skulle bestå av vertikala skogar, gatuplan täckta av grönska och en central park. Växternas vegetativa filter kommer att leda till en temperaturskillnad på tre grader mellan inomhus och utomhus, och minskar fasadens upphettning med upp till 30 grader på sommaren, enligt Boeri.

En annan stad i täten för urbant skogsbruk är Melbourne. Australiens kulturstad vill öka grönområdena från dagens 22 procent till 40 procent år 2040. Invånarna uppmuntras att engagera sig genom stadens Urbana skogsstrategi, där dess 70 000 träd har taggats och finns i en databas. Invånare kan adoptera ett träd, döpa det, följa hur det växer och hur mycket koldioxid det omvandlar. Datan kan delas genom sociala medier. Varje träd har en unik mejladress, dit invånare kan skicka rapporter om defekter och sjukdomar. Eller varför inte kärleksbrev?

Treepedia använder en algoritm ihop med Google street view för att visa hur stor yta av städerna som är täckta av grönska, sett ur ett gatuperspektiv.

Nummer 149 fre 24/3-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 149

fre 24/3-17 Fler nummer