Radar · Nyhet

Fortsatta klimatförändringar i världen

Extrema väder- och klimatförhållanden, inklusive arktiska ”värmeböljor”, fortsätter. Följden blir krympande havsisar och stigande havsnivåer, enligt Meteorologiska världsorganisationen (WMO).

WMO varnar för att klimatförändringarna ser ut att fortsätta med oförminskad styrka. Varningen kommer i samband med att WMO publicerar sin årliga rapport om det globala klimatets tillstånd, som bekräftar tidigare siffror som visar att 2016 var det varmaste året hittills.

Förra året var den globala temperaturen i genomsnitt omkring 0,06 grader Celsius högre än året innan, enligt WMO.