Radar · Nyhet

Protester mot gasterminal

En planerad terminal för flytande naturgas i Göteborgs hamn kan minska sjöfartens utsläpp drastiskt. Nonsens, menar miljöaktivister som vill stoppa projektet.

Svavelutsläpp nära noll, kraftig minskning av kväveoxider och därmed minskad övergödning. Dessutom 25 procent lägre koldioxidutsläpp. Det menar Swedegas blir följden om sjöfarten går över från olja till flytande naturgas, LNG.

En bättre miljö blir därför resultatet av den terminal i Göteborgs hamn som ska förse såväl fartyg som industrier med LNG, enligt företaget.

Men naturgasens klimatnytta är omstridd. De minskningar av koldioxidutsläpp Swedegas förutspår syftar på ögonblicket när gasen förbränns. Hur naturgasen, som mestadels innehåller metangas, står sig mot andra fossila bränslen under en livscykel är betydligt mer osäkert. Metangas är en särskilt kraftfull växthusgas och det finns forskning som tyder på att läckande gas vid exempelvis utvinning kan få stor klimatpåverkan.

– Det finns inga rena fossila bränslen. Tar Göteborgs stad sina klimatmål på allvar finns ingen logik i att tillåta en sådan här anläggning, säger Fanny Sannerud som är engagerad i kampanjen Fossilgasfällan.

Med en ökad uppmärksamhet kring projektet hoppas hon att stadens röd-grön-rosa majoritet som än så länge godkänt planerna ska sätta stopp.

– I dagsläget är det få som känner till det här bygget. Vårt mål är att stoppa det och samtidigt spräcka de myter som finns om att fossilgas skulle vara bättre än andra fossila bränslen, säger Fanny Sannerud.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV