Radar · Nyhet

Mer pengar till försvaret ”viktig signal”

Försvaret får 500 miljoner kronor i höjda anslag i vårändringsbudgeten för i år. Det är en viktig säkerhetspolitisk signal, enligt försvarsminister Peter Hultqvist.

Försvarsmakten får ytterligare 500 miljoner kronor 2017. Det har regeringen, M, C och KD kommit överens om.

– Det är en glädje för mig att vi har kommit överens. Jag vill tacka alla inblandade för ett gott arbete. Det är en bred majoritet som symboliserar stabilitet, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) på en presskonferens.

Tillskott i tilläggsbudgetar på våren brukar vara föranledda av att situationen förändrats sedan höstbudgeten. Att konflikten i Östersjöområdet har försämrats över tid, konstaterar försvarsministern men han vill inte gå in på om läget försämrats sedan höstbudgeten.

– Vi ser det som en viktig säkerhetspolitisk signal. Vi utvecklar nuvarande verksamhet litet snabbare, säger han.

Av de 500 miljonerna går cirka 80 procent till det militära försvaret, resten till andra delar av totalförsvaret, enligt Hultqvist. En del är engångstillskott, annat går in i ordinarie ramar. Någon precisering görs inte nu.

Kommuner och landsting får 75 miljoner kronor för höjd beredskap. Hultqvist går inte in i detalj på hur pengarna ska fördelas, men det handlar bland annat om ökad numerär, ökad anskaffning av reservdelar och materielanskaffning, IT-säkerhet och cyberhot.

Partierna är också överens om att det behövs mera pengar 2018, men hur mycket anges inte.

Försvarsministern vill inte ge någon utfästelse för vilken procentandel försvaret ska utgöra av BNP. Nato har krävt två procent av sina medlemmar. I år kommer det att ligga på cirka 1,1 procent av BNP i Sverige.

– Vi ökar den militära förmågan och kommer att driva på för ökad förmåga efter 2020, säger Hultqvist.

De borgerliga partierna har före beskedet i dag krävt höjda försvarsanslag, utöver de som finns i den försvarspolitiska inriktningen för 2016-2020. Moderaterna har tidigare sagt att man vill ge försvaret 500 miljoner kronor mer redan i år.

– Jag är glad att regeringen kommit oss tillmötes på den här punkten. Det här är en delpost som har bäring för kommande år som också medför ytterligare kostnader, säger Moderaternas talesperson Hans Wallmark.

Även de andra partiernas företrädare i försvarsgruppen välkomnar beslutet, som är ovanligt. Åsa Lindestam (S) framhåller särskilt satsningarna på civilförsvaret. Centerns Daniel Bäckström hyllar samförståndsandan i försvarsgruppen.

Kristdemokraternas Mikael Oscarsson påminner om cyberattackerna mot Sverige.

– Vi vill ha tillskott i år och kommande år. Och det har vi fått, säger han.

Nyligen uppgav ÖB Micael Bydén att det behövs minst 6,5 miljarder mer sammanlagt fram till och med 2020. Dessutom behöver försvaret en hemlig summa för att avhjälpa brister som man inte vill avslöja.

De 500 extra miljonerna ska inte kopplas samman med ÖBs krav på mer pengar för 2018. Det arbetet ska fortsätta, säger försvarsministern.

Buden i försvarsdebatten

Så här har olika partier presenterat sina bud i försvarsdebatten, före beskedet i dag om en överenskommelse mellan S, MP, M, C och KD:
Moderaterna (M) vill höja anslagen med 500 miljoner kronor redan i år. Därefter ska höjningen öka till två miljarder 2018 och till tre miljarder 2019 och 2020. Sammanlagt får försvaret 8,5 miljarder kronor mer till och med 2020.

Liberalerna (L) kräver fyra miljarder mer i år och nästa år, åtta miljarder mer 2019 och tolv miljarder mer 2020. Sammanlagt får försvaret 28 miljarder kronor mer till och med 2020. Försvarsbudgeten ska fördubblas till cirka 90 miljarder år 2026.

Kristdemokraterna (KD) vill höja anslagen mer redan i år, men vill att Försvarsmakten först tar fram en åtgärdslista för stärkt försvarsförmåga innan man slår fast en summa. På lång sikt vill KD fördubbla försvarsbudgeten till två procent av BNP.

Centern (C) ser också behov av höjda anslag på kort sikt, men vill liksom KD att Försvarsmakten tar fram en lista med förslag på åtgärder innan man slår fast en summa. C vill att försvarsbudgeten från 2021 höjs med elva miljarder kronor årligen, motsvarande 1,3 procent av BNP.
Sverigedemokraterna (SD) vill se en fördubbling av försvarsbudgeten på tio års sikt.

Gällande försvarsbeslut, som regeringspartierna samt M, C och KD står bakom, innebär 10,2 miljarder kronor mer till försvaret 2016-2020.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV