Radar · Nyhet

Både rätt och fel att stoppa huvudduk

Det kan vara ok att stoppa någon från att bära muslimsk huvudduk på jobbet – men bara om samma regler gäller för alla liknande symboler, konstaterar EU-domstolen. DO välkomnar ett klargörande.

Enligt domstolen var det inte fel av en belgisk arbetsgivare att 2006 sparka en muslimsk kvinna som krävde att få bära sin huvudduk.
Kvinnan arbetade på ett företag som hyrde ut receptionstjänster till andra företag och där det fanns en oskriven regel om att de anställda som skickades ut inte fick bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler.
Så länge som reglerna gäller alla är sparkandet okej, anser EU-domstolen – som dock tycker att den belgiska domstol som skickat vidare fallet måste utreda om inte företaget hade kunnat omplacera kvinnan i stället för att sparka henne.

– Det är bra med ett klargörande i den här frågan. Tidigare har läget varit oklart. Värt att notera är att detta sätter ett golv och inte ett tak. Det är alltså inget krav att arbetsgivare har en sådan här policy. Den som fortsatt vill ha en mer inkluderande klädkod behöver inte bry sig om dessa domar, säger Martin Mörk, enhetschef på Diskrimineringsombudsmannen (DO).
Dessutom, säger han, gäller reglerna endast i så kallade varumärkesbärande situationer, vid kundkontakter eller liknande. Och att policyn måste vara lika för alla.

– Det är viktigt att policyn tillämpas konsekvent och i så fall gäller alla religiösa symboler, annars blir det direkt diskriminering. Den får heller inte bara gälla en viss grupp. I så fall blir det också diskriminering.

TT: Men om jag bara jobbar ”inomhus”, utan kundkontakt eller liknande?

– Då blir det svårt för arbetsgivaren att ha en sådan policy, om man exempelvis inte förbjuder huvudduk på grund av säkerhets- eller hygienskäl. Det som skyddas av dessa domar är företagens intresse att förmedla en neutral bild, säger Martin Mörk.

I ett parallellfall från Frankrike konstaterar EU-domstolen samtidigt att det inte räcker med att hänvisa till en kunds önskemål för att sparka någon som vägrat ta av sig huvudduken.
Det franska fallet berör en kvinnlig ingenjör på en konsultfirma. Hon tvingades sluta 2008, efter att hennes huvudduk dragit på sig klagomål från en kund. I det fallet konstaterar domstolen att det skulle kunna vara okej att avskeda kvinnan om det fanns befogade interna regler om neutral klädsel – något som man nu uppmanar det franska rättsväsendet att utreda i det berörda fallet.