Radar · Nyhet

Hårdare debatt om familjebegreppet att vänta inom FN

Said Karlsson/TT | Nelson Chen och Kao Chih-wei var ett av de första homosexuella paren som gifte sig i Taiwan.

Konservativa religiösa grupper har länge motarbetat mer progressiva tolkningar av begrepp som ”familj” och ”äktenskap” inom FN, som de är definierade i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Nu förväntas den debatten hårdna ytterligare.

Under förra året hade flera politiska partier som förordar mer konservativa tolkningar av dessa begrepp framgångar i olika delar av världen. Det är en utveckling som står i skarp kontrast till de länder som under senare år har godkänt äktenskap mellan personer av samma kön och som stärkt skyddet för hbtq-personer.
Mycket talar för att konflikterna kring definitionen av familjebegreppet kommer att hårdna ytterligare.

De konservativa religiösa grupper som bedriver påverkansarbete inom FN eller i Washington agerar precis som de flesta andra lobbyister mestadels i det fördolda. Huruvida grupperna når framgångar eller inte kan vanligtvis mätas genom vilka politiska förslag som antas eller inte.

En av de mest aktiva och mest framgångsrika kristna grupperna är World Congress of Families, WCF, som länge haft förbindelser med regeringar i afrikanska och östeuropeiska länder, samt med Ryssland och konservativa amerikanska politiker. En annan är amerikanska Alliance Defending Freedom, ADF, som genom juridiskt arbete haft många framgångar i internationella domstolar. Den senare organisationen har även engagerat sig i fallet med två svenska barnmorskor som vägrat att utföra aborter.

WCFs chef Larry Jacobs säger till IPS att det nuvarande politiska klimatet i världen gör att organisationen ser positivt på framtiden.

– Under de senaste 50 åren har det funnits ett fundamentalt förnekande av att familjen behövs, säger han.

Han menar att en av de största framgångar man har uppnått har varit att försvara den artikel i FNs allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna som slår fast att ”familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd”.

WCF har en koordinerande roll bland konservativa grupper och har kopplats samman med införandet av den ryska lag som förbjuder uppmuntran av ”icketraditionella sexuella relationer”, samt den mer ”familjevänliga” politik som nu gäller i Ungern.

 

Vi måste försäkra oss om att kulturella eller ”traditionella” värderingar inte utnyttjas för att underminera de universella människorättsprinciperna

Medlemmar av WCF har även kopplats samman med införandet av lagar som förbjuder homosexualitet i olika länder i Afrika och det faktum att ett förslag om att betrakta abort som en mänsklig rättighet inte godkändes i Europaparlamentet.

På rakt motsatt sida av debatten finns hbtq- organisationen Outright Action International, som även de hänvisar till FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna som grunden för sina ställningstaganden. Gruppen menar att det innebär ett brott mot de mänskliga rättigheterna att inte utvidga synen på äktenskapet och familjebegreppet.

– Vi måste försäkra oss om att kulturella eller ”traditionella” värderingar inte utnyttjas för att underminera de universella människorättsprinciperna, eller en jämlik tillämpning av existerande lagar för alla, säger Siri May vid Outright Action International.

Trots att de har så skilda åsikter i övrigt så är både Larry Jacobs och Siri May optimistiska inför hur FN ska utvecklas under ledning av den nya generalsekreteraren António Guterres, en man som har lyckats kombinera sin politiska karriär som socialist med sin katolska tro.

– Vi förväntar oss att den nya generalsekreteraren kommer att tolka människorättsreglerna på samma sätt som Ban Ki- Moon gjorde och känner oss uppmuntrade av de uttalanden han har gjort, säger Siri May.

Även Larry Jacobs är optimistisk.

– Även när hans parti gick emot honom i fråga om abort så förblev Guterres trogen sin tro och sina värderingar. Han var inte rädd för att tala om människolivets okränkbarhet från tillblivelse till död, så vi har en spännande tid framför oss, slår WCFs ledare fast.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV