Radar · Nyhet

Forskare sågar rapport till MSB om islamism

Ett stort antal forskare inom religionsvetenskap kritiserar en rapport om islamistiska Muslimska brödraskapet i Sverige, skriven på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Rapporten kan inte anses vara trovärdig på något sätt. Det är ett undermåligt arbete, de saknar källor för det de påstår och man har inte tagit hänsyn till den omfattande forskning som finns om islam och muslimer i Sverige, säger Emin Poljarevic, religionsforskare vid Uppsala universitet och en av 22 forskare som skrivit under ett blogginlägg med kritik mot rapporten, till SVT Nyheter.

I rapporten står att islamister håller på att bygga en parallell samhällstruktur och att fyra stora muslimska organisationer i Sverige har direkt koppling till Muslimska brödraskapet.
Rapportförfattarna skriver även att det i Sverige finns en ”etablerad struktur av värderingar hos landets politiska elit som stipulerar hur man som medborgare bör förhålla sig till ‘minoriteter’”, att ”etniskt och religiöst annorlunda invandrare ingår i dagens svenska ‘föreställda gemenskapen’”.
Formuleringarna får skarp kritik av de 22 forskarna:

”Detta närmast konspiratoriska språkbruk får, snarare än att vara resultatet av empiriskt grundad forskning, sägas stå för rapportförfattarnas personliga åsikter”, skriver de.

I blogginlägget tar forskarna upp ”de allvarligaste bristerna”. Namngivna personer och organisationer misstänkliggörs utan konkreta belägg, skriver de. Att svenska muslimer ledda av Muslimska brödraskapet i hemlighet håller på att bygga upp ett parallellsamhälle är enligt de 22 forskarna ”en slutsats som går emot den samlade forskningen”.

Terrorforskaren Magnus Norell, redaktör för rapporten, slår ifrån sig kritiken.

– Har de rökt på innan de läst det? Det är ju bara att läsa rapporten! Om någon inte accepterar det här så kan jag inte göra så mycket åt det. Det är ju liksom belagt, säger han till SVT.