Radar · Nyhet

Föroreningar dödar många barn

En fjärdedel av de barn under fem år som avlider, gör det till följd av ohälsosamma eller förorenade miljöer. Det handlar främst om smutsigt vatten och luftföroreningar, passiv rökning och dålig hygien, enligt en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO).

Ohälsosamma och förorenade miljöer kan bland annat orsaka diarré, malaria och lunginflammation, som varje år dödar 1,7 miljoner barn, enligt WHO.

”En förorenad miljö är en dödlig miljö – i synnerhet för barn. Deras organ och immunsystem, som är under utveckling, och deras små kroppar och trånga luftvägar, gör dem särskilt sårbara för smutsig luft och smutsigt vatten”, säger WHOs generaldirektör Margaret Chan i ett uttalande.

I rapporten skriver WHO att den skadliga exponeringen kan börja i livmodern, och sedan fortsätta om spädbarn och småbarn utsätts för luftföroreningar och passiv rökning. Detta ökar barnens risk för att få lunginflammation och kroniska luftvägssjukdomar såsom astma.

Luftföroreningar ökar också risken för barnen att i framtiden drabbas av hjärtsjukdomar, stroke och cancer, enligt rapporten.
Barn är också utsatta för skadliga kemikalier genom mat, vatten, luft och produkter som omger dem.