Radar · Nyhet

FN sätter ljuset på krisen kring Tchadsjön

Över två miljoner internflyktingar. Nära två miljoner människor på gränsen till svält.
I området runt Tchadsjön utspelar sig en enorm humanitär katastrof som enligt FNs säkerhetsråd inte uppmärksammas nog.

– Om inte tillräckligt görs inom de närmaste veckorna kommer folk att börja dö av svält, säger Carl Skau, ambassadör och biträdande svensk representant i säkerhetsrådet, till TT efter några dagars rundresa i Kamerun, Tchad, Niger och Nigeria.

Han och 14 andra från säkerhetsrådet har besökt flyktingläger, pratat med drabbade, hört historier om umbäranden svåra att ta in, träffat statschefer, regeringsföreträdare, organisationer med flera – och återvänder nu till New York med föresatsen att bocka av ett huvudsyfte med resan:
Att höja omvärldens medvetande om krisens omfattning runt den fortsatt krympande Tchadsjön.

Som färsk ordförande i säkerhetsrådet anordnade Sverige i januari en genomgång om situationen och resan är ett resultat av det mötet.
För ett par veckor sedan hölls en givarkonferens i Oslo för att mobilisera pengar. Den gav 672 miljoner dollar – vilket inte alls motsvarar behovet för 2017.

– Sedan är problemet att pengar lovas men inte levereras. Det är bara några procent som är utbetalda. Sverige är ett undantag, säger Carl Skau.
Området kring Tchadsjön är ett av världens fattigaste. Över 10,7 miljoner människor bedöms vara i akut behov av humanitärt bistånd i nordöstra Nigeria, norra Kamerun, västra Tchad och sydöstra Niger. Runt 2,3 miljoner har tvingats fly sina hem till följd av konflikt eller brist på mat.

 

Om inte tillräckligt görs inom de närmaste veckorna kommer folk att börja dö av svält

En grundorsak till fattigdomen är att Tchadsjön på några årtionden försvunnit till 90 procent.

– Där finns en direkt koppling till klimatförändringar. Därför är det viktigt att ta hit säkerhetsrådet så att de förstår att detta inte bara är en kamp med soldater mot terrorister, det här är mer komplext, säger Carl Skau.

De fyra länderna har i samordnade militära operationer lyckats trycka tillbaka den islamistiska terrorrörelsen Boko Haram.

– Men det verkar svårt att utrota dem. Nu börjar man också se Boko Harams kopplingar till Libyen och Mali, säger Carl Skau som är tagen av sina möten med traumatiserade människor som varit på flykt i åratal

– Alla vi pratade med hade haft ett eller flera barn som blivit mördade eller bortkörda.

Det krävs internationell mobilisering för investeringar riktade mot utveckling, anser han:

– Om den här regionen fortsätter att vara fattigast i världen kommer det finnas grogrund för extremism, självklart.

– Hela säkerhetsoperationen och kampen mot terrorismen har slagit ut den lokala ekonomin och gjort det svårt att plantera under två år.

Carl Skau berättar om en region i södra Tchad där 95 procent av flickorna inte är läskunniga, där mammor ofta har minst sju barn, där barnadödligheten under fem år är väldig.

– Och då pratar jag inte om dem som håller på att dö av svält utan om dem som lever i en slags ständig strukturell misär.

– Lösningar på det är inte humanitärt stöd utan det krävs helt andra typer av insatser, som att skapa förutsättningar för människors livsuppehälle, till exempel att få en bit land eller lite boskap.

MSBs tältläger i Nigeria

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på förfrågan från Internationella organisationen för migration (IOM) tagit på sig att bygga boende och kontor i delstaten Borno i norra Nigeria. Syftet är att se till att det finns säkert boende för humanitär personal från både FN och civilsamhället.

MSBs insats har en budget på 55 miljoner kronor och finansieras från svenskt håll av Sida. Arbetet är ett samarbete inom International Humanitarian Partnership (IHP) där MSB och danska DEMA bidrar.

Det gäller bygget av ett tältläger för hundra personer samt åtta regionala läger, så kallade hubbar, med bland annat om tält för kontor, mötesrum, köksfaciliteter, sanitet och hygienlösningar.

Källa: MSB

Boko Haram

Den terrorstämplade rörelsen Boko Haram har under flera år spridit skräck och död i nordöstra Nigeria. Men rörelsen har pressats tillbaka av armén – något som både blottlagt proportionerna av den humanitära krisen men också gett hjälporganisationer möjlighet att jobba i området.
Boko Haram tog upp vapen mot Nigerias regering 2009 med målet att införa en islamisk stat. Namnet Boko Haram betyder ungefär ”västerländsk utbildning är förbjuden” på språket hausa.

Boko Haram, som svurit trohet till Islamiska staten (IS), har ödelagt stora områden i nordöstra Nigeria. Särskilt hårt drabbad är delstaten Borno.