Nyhetsmagasinet Syre Nummer 144 tisdag, 7 mars 2017
Glöd – Debatt

Alla ska känna sig välkomna i politiken

DEBATT Om du tänker på politiker från alla partier – vem ser du framför dig då?
Sverige har så kallad representativ demokrati där personer som är till exempel riksdagspolitiker ska företräda befolkningen, men är det verkligen så i dag? 
Kvinnor, personer med utländsk bakgrund (och då särskilt personer med utomeuropeisk bakgrund), personer med funktionsnedsättning, de unga och de äldsta är underrepresenterade i politiken. Det är alltså färre sådana personer som är politiker jämfört med dem som är män, har svensk bakgrund, som inte har funktionsnedsättningar och är mellan 30 och 49 år. I ett samhälle som värnar om allas lika rättigheter och jämställdhet är tillgång till makt och inflytande för alla en viktig nyckel för att uppnå det.

Vi i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté (JMK) jobbar för att lyfta jämställdhet och mångfald utifrån alla diskrimineringsgrunder. Det finns många viktiga delar att fästa uppmärksamhet på och en sak som vi vill lyfta i den här artikeln är att vi förväntar oss att Miljöpartiet ska välja personer som ska vara våra politiker med principerna om jämställdhet och mångfald som rättesnöre.

Det viktigaste vi behöver veta om personer som vi vill ska företräda oss är att det är kloka, kunniga personer som vill och kan driva vår politik. Sådana personer finns med olika kön, ålder, bakgrund och funktionsförmåga. Olika personer kan och vill vara med och bidra.

Förra året lanserade vi vår kartläggning Vem representerar Miljöpartiet som visar hur det ser ut med representation i vårt parti efter valet 2014. Kartläggningen visade bland annat att kvinnor med utländsk bakgrund är underrepresenterade, men även unga personer och äldre över 65 år. Varför ser det ut så hos oss?

I vår kartläggning kunde vi konstatera att unga personer, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar upplever hot, hat och trakasserier och känner mindre stöd och förtroende än personer med svensk bakgrund, som inte har funktionsnedsättningar och med åldern 30 år och uppåt.

Vi frågar oss varför personer som inte känner stöd eller förtroende eller som upplever hot ska vilja vara förtroendevalda?

Vi vill uppmana alla som ska ta fram förslag på vilka som ska vara våra politiker att hålla följande principer som viktiga.

Tänk på:

• att jobba för att alla känner sig välkomna att vara med och bidra oavsett bakgrund, ålder, funktionsförmåga, kön. Alla behövs.

• att alla politiska församlingar är olika och har olika förutsättningar men alla kan göra något för att främja jämställdhet och mångfald.

Vi förväntar oss att vi i Miljöpartiet efter valet 2018 ska representeras av en mångfald av människor som utifrån sina erfarenheter och kunskaper kan bidra till att förbättra vårt arbete inom och utanför vårt parti ytterligare.

Vi vet hur det ser ut i dag med representation och vi har alla ett ansvar för att se till att fler kan få vara med och bidra.


Nummer 144 tis 7/3-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 144

tis 7/3-17 Fler nummer