Radar · Nyhet

Unga flyktingar i Tierp klarar sig bra

Det har gått bra för de flesta ensamkommande som slussats ut i samhället via HVB Bergis i Tierp skriver Uppsala nya tidning. En undersökning i kommunen visar att 76 procent av ungdomarna hade fått jobb 2015 och att genomsnittsinkomsten låg på 178 000 kronor. För unga vuxna i Uppsala län var snittinkomsten 120 600 kronor per år 2014. Dessutom har hälften körkort och ingen är lagförd för brott i länet.

När Shafa Mahmoud kom till Tierp från Somalia 2010 hittade han bland annat motivationen i fotbollen, som personalen på hemmet öppnade dörren för.

För honom dröjde det fyra månader innan han utreddes och fick besked om uppehållstillstånd. I dag tar det ofta ett år eller mer innan Migrationsverket hinner fatta beslut. Många unga går med en gnagande ”migrationsstress” menar Matthew McNeill, områdeschef och föreståndare på boendet HVB Bergis.

– Tiden innan ungdomarna fyller 19 är så viktig, det är mycket som de ska hinna lära sig samtidigt som det kan vara svårt att hitta motivation utan att veta om man får stanna eller inte, säger han till Upsala nya tidning.

Han betonar värdet i ett varmt välkomnande och att finnas där för frågor men lyfter också vikten av vägledning och information.

Benita Eklund