Radar · Nyhet

Tuffa klimatsamtal i Bryssel

I ett läge när USAs nya ledning skapar snålblåst för klimatfrågorna ska EU-länderna försöka enas om sin syn på den framtida handeln med utsläppsrätter. Tisdagens förhandlingar i Bryssel får stor inverkan på möjligheterna att uppfylla Parisavtalet.

När de 28 EU-ländernas klimatministrar möts är målet att nå en uppgörelse som sedan kan kompromissas ihop med det som EU-parlamentet för sin del slog fast för knappt två veckor sedan.
Diskussionerna lär bli heta. Mötesprogrammet är anpassat för att förhandla fram ändrade formuleringar under dagen. Sverige tillhör en grupp länder som tillsammans med bland andra Frankrike, Storbritannien och Danmark trycker på för att få ned antalet tillgängliga utsläppsrätter.

”Det är viktigt att EU visar klimatledarskap och enas om en stark reform av utsläppshandelssystemet”, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) i ett uttalande inför mötet.

Samtidigt är trycket hårt även från andra sidan, där länder som exempelvis Polen inte har något emot om klimatministrarna inte kan komma överens och att frågan i stället hänvisas till EUs stats- och regeringschefer.
Klimatförändringsskeptikerna har stärkts av Donald Trumps tillträde som president i USA, med varma ord om gamla traditionella energiformer som olja och kol.
Energiminister Ibrahim Baylan (S) ser en ”uppenbar risk” för att skeptikerna nu försöker bromsa utvecklingen mot mer förnybar energi – men är ändå övertygad om vem som vinner i längden.

– Man märker ju i den amerikanska diskussionen nu att det finns flera energibolag som säger att varför ska vi bygga nya kolkraftverk nu när det är dyrare än att exempelvis producera el via solceller eller vindkraft med mera? Jag tror att det där tåget egentligen har gått redan. Där hänger inte politiken med. Där har den privata sektorn gått längre, säger energiministern, som på måndagen var i Bryssel för att diskutera EU-kommissionens tankar om energieffektivisering.

– Det finns fortfarande de som tror att det bästa här i världen är att gräva upp kol och elda upp det i stora kolkraftverk. Det är fel. Det är inte så och det kommer definitivt inte att vara det i framtiden, säger Ibrahim Baylan.

Parisavtalet

EUs handel med utsläppsrätter

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV