Zoom

Sjöar blir allt mer förorenade i Kashmir

Natursköna berg och sjöar har sedan länge lockat många turister till den nordindiska delstaten Kashmir. Men med tiden har många vattendrag försvunnit eller blivit svårt förorenade.

Mudasir Ahmads pappa varnade för länge sedan för att den lokala sjön kan försvinna om fisken i vattnet dör ut. För tre år sedan började han hitta död fisk flytande på sjön och sedan dess har 27-åringen blivit allt mer orolig för framtiden. Mudasir Ahmad livnär sig på att ro ut turister på sjön Nigeen, som ligger norr om delstatshuvudstaden Srinagar. Men nu känns framtiden osäker.

– Vi har levt som roddare av turister i generationer, både min farfar och min pappa har levt på sjön. Jag är uppvuxen här och helt beroende av den, berättar Mudasir Ahmad för IPS.

Sjön som länge varit känd för sitt natursköna läge har varit utsatt för en tilltagande algblomning. Syrehalten i vattnet har minskat, vilket lett till att fisken börjat dö och miljöaktivister menar att det är tydligt att Nigeen är hårt ansatt.

Mudasir Ahmad säger att sjövattnet numera är rostfärgat, vilket han ser som ett tecken på att sjön är på väg mot en långsam död. Han menar att alla bär ett ansvar för situationen.

– Vi har byggt mängder av hus runt sjöns stränder. Hushållens avlopp går direkt ut i vattnet vilket gör att den är mer förorenad än någonsin, säger Mudasir Ahmad.

Fiskaren Fayaz Ahmad Khanday livnär sig på att fiska i Wular-sjön, där fångsterna har minskat drastiskt på senare år. Foto: Umer Asif/IPS

Kashmir har länge varit känt för sina många sjöar och vattendrag. Men urbaniseringen och en snabbt tilltagande skogsskövling har lett till att många vattendrag helt enkelt har försvunnit.

En studie som nyligen gjordes av de välkända miljöaktivisterna Gowher Naseem och Humayun Rashid visade att närmare hälften av sjöarna och våtmarkerna i regionen runt delstatshuvudstaden Srinagar har dikats ut. Studien slår fast att utvecklingen främst beror på ett ökande befolkningstryck.

Forskaren Aijaz Hassan vid Kashmirs universitet säger att Kashmirdalen alltid har riskerats att utsättas för översvämningar, men att de många vattendragen som fanns tidigare lindrade effekterna, vilket var viktigt för lokalbefolkningen.

– När vattnet i floderna steg brukade dessa sjöar och de enorma våtmarkerna fungera som lagerutrymmen för stora vattenmängder som förhindrade att stora områden i dalen blev översvämmade, säger Aijaz Hassan.

Indiens största sjö heter Wular-sjön och ligger i norra Kashmir. Den är en av många sjöar i regionen som drabbats hårt av mänsklig aktivitet. År 1911 var sjön 217 kvadratkilometer stor och i dag är den runt 80 kvadratkilometer.

En kvinna arbetar i en båt i en uttorkad del av Wular-sjön. Sjön har minskat kraftigt i storlek under de senaste hundra åren. Mukhtar Khan/AP/TT

En annan välkänd sjö som minskat kraftigt i storlek är Dal-sjön i Srinagar, som förlorat en fjärdedel av sin storlek under de senaste 155 åren. Enligt studier vid Kashmirs universitet har Dal-sjön drabbats av den planlösa urbanisering som skett i staden och av övergödning från jordbruken, samt av turismens effekter. Shakil Ahmad Ramshoo vid Kashmirs universitet bekräftar att vattenkvaliteten med tiden har blivit allt sämre i Dal-sjön.

– I takt med att befolkningen ökat har allt mer avloppsvatten från hushållen hamnat i Dal-sjön utan att renas, eller efter en mycket begränsad rening, säger han.

Enligt regionens turistmyndigheter besöks Dal-sjön årligen av över en miljon turister och närmare 300 000 människor är direkt eller indirekt beroende av sjön för sina inkomster. Turismen är mycket viktig för delstaten och står för 15 procent av Kashmirs årliga inkomster.

Mudasir Ahmad är en av dem som är direkt beroende av turisterna. Men han berättar att det blivit allt vanligare att de turister som åker med honom i hans båt frågar om kvaliteten på det rostfärgade vattnet.

– Min farfar och till och med min pappa brukade dricka vattnet från den här sjön. Situationen är oroande och om inget görs kommer turisterna att sluta komma hit. Vem vill betala för att titta på en kloakbrunn?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV