Energi · Syre tipsar

Röda tråden-marschen – för barns rättigheter

Den röda tråden symboliserar rätten till ett liv. Från varje svenskt landskap ska en ryggsäck med barnkonventionen och andra symboler för barns rättigheter ”vandra” mot Medborgarplatsen, dit de ska komma den 11 mars.

#vistårinte ut kräver

1. att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.

2. att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

På Röda tråden-marschens Facebooksida kan du läsa om vad som kommer att hända där du bor och vem du kan ta kontakt med för att vara med.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV