Nyhetsmagasinet Syre Nummer 142 tisdag, 28 februari 2017
Radar – Nyhet

Norra ishavet allt surare

Havsvattnet i Norra ishavet blir allt surare, visar en ny studie. En av effekterna blir att vissa marina arter får svårare att bilda sina skal. ”Det är en stor potentiell fara för framtiden”, säger Leif Andersson, professor i Göteborg.

I takt med den globala uppvärmningen har också Norra ishavet blivit surare, enligt studien. Försurningen märks bland annat genom bristen på aragonit, en kristallform av kalciumkarbonat som vissa marina arter använder för att bygga upp sina skelett och skal.
I förlängningen kan det påverka hela ekosystemet i havet.

– Vi har redan sett att en del av skalen är påverkade i vissa områden., säger Leif Andersson, som är professor vid institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

– Det går hela vägen upp för näringskedjan till fisk och däggdjur. Det är svårt att se effekten på de högre organismerna, som är tåligare, men det är absolut ett problem.

Den internationella studien, som publicerats i tidskriften Nature climate change, visar att den globala uppvärmningen orsakat stora och snabba förändringar i den västra delen av Norra ishavet. Provtagningar har gjorts mellan 1990 och 2010, bland annat med hjälp av den svenska isbrytaren Oden.

– Vi är egentligen inte överraskade. Men nu har vi verkligen kunnat visa en trend i våra data och har svart på vitt att det händer, säger Leif Andersson.

Norra ishavet

Norra ishavet, som även kallas Arktiska oceanen eller Arktiska havet, är det minsta av de fem världshaven.

Havet omfattar bland annat Nordpolen och täcker området norr om Kanada, Grönland, Norge, Ryssland och Alaska.

Norra ishavet är till stor del täckt av is och har en yta på 9,5 miljoner kvadratkilometer, eller 2,6 procent av det totala världshavets yta.

Medeldjupet är 1,3 kilometer.

Källa: Nationalencyklopedin


Nummer 142 tis 28/2-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 142

tis 28/2-17 Fler nummer