Radar · Nyhet

Männen tar ut mer pappaledighet

Männen tog ut en större andel av föräldraledigheten under 2016, visar färska siffror från Försäkringskassan. Men effekterna av den tredje pappamånaden kommer att dröja ett par år.

Under 2016 var det män som tog ut 27 procent av alla föräldrapenningdagar, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med fjolåret. Utvecklingen är en del i en långsam trend, där männens andel av föräldradagarna ökat med 6 procentenheter på de senaste tio åren.

– Det går fortare nu mot ett jämställt uttag än under de första 20 åren, och det är de reserverade månaderna som skyndar på utvecklingen. Men vi tror också att det är attityder och normer som sakta håller på att förändras. Ekonomin brukar användas i argumentationen, men när vi undersöker saken ser vi att det är annat som spelar roll. Många ser det som mer positivt att dela jämställt, säger Niklas Löfgren, Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson.

Två reformer har skapat stora förändringar inom föräldraförsäkringen under det senaste året. Nittio dagar av föräldrapenningen är numer vikta åt respektive förälder. Den så kallade tredje pappamånaden gäller för barn födda efter den 1 januari 2016. Men i och med att män oftast tar ut en större del av föräldraledigheten efter att barnen blivit ett år gamla kommer det att dröja innan det synts ordentligt, menar Försäkringskassan.

– Vi borde kunna se en effekt inom två till tre år. Efter att den andra reserverade månaden infördes 2002 tog männen ut 22 dagar mer i snitt än året innan. Riktigt säker kan man inte vara, men någon gång runt 2018–2019 kommer vi kunna se det tydligt, säger Niklas Löfgren.

Sedan årsskiftet har också den så kallade jämställdhetsbonusen tagits bort. Bonusen innebar att föräldrar kunde få upp till 100 kronor per dag när den förälder som varit föräldraledig kortast tid hade tagit ut sina reserverade dagar. Jämställdhetsbonusen kostade 400 miljoner kronor under 2016. Försäkringskassan tror att förändringen kommer få liten effekt vad gäller jämställdheten i föräldraförsäkringen.

– Jämställdhetsbonusen hade ett slags signalvärde, den gjorde det mer lönsamt att ta ut föräldrapenning mer jämställt. Men i praktiken kunde man inte se någon effekt av den. Det var ganska lätt att utvärdera, säger Niklas Löfgren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV