Nyhetsmagasinet Syre Nummer 142 tisdag, 28 februari 2017
Radar – Nyhet

Klimatpakt godkänd av önation

Marshallöarna har som första land ratificerat ett avtal från 2016 om att minska utsläppen av växthusgaser. Avtalet handlar om utsläpp som generas av kylskåp, frysar och luftkonditionering.

I sådan utrustning används väteflourkolföreningar (HFC) som ersättning för freoner, som skadar ozonlagret. HFC skonar ozonlagret, men bidrar i stället till stigande temperaturer på jorden. Avtalet om att även HFC-utsläpp ska fasas ut undertecknades i Rwandas huvudstad i höstas och kallas ibland Kigalipakten.

Syftet är att begränsa temperaturökningen globalt och avtalet undertecknades av nästan 200 länder, bland dessa USA. Det träder i kraft 2019, förutsatt att de folkvalda i minst 20 länder då har erkänt överenskommelsen formellt. I Marshallöarna med 53 000 invånare har avtalet nu godkänts i parlamentet (ratificerats). Ögruppen är en av dem som hotas av stigande havsvatten till följd av växthuseffekten.


Nummer 142 tis 28/2-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 142

tis 28/2-17 Fler nummer