Radar · Nyhet

Små medel till lokala organisationer

Tillgången till humanitära medel är i dag mycket begränsad för lokala organisationer – trots att de oftast är först på plats vid en katastrof. Globalt sett får de inte mer än 0,2 procent av det samlade humanitära biståndet enligt en rapport från FN.

Fördelen med lokala organisationer är att de bland annat har kunskaper om lokala förhållanden och i många fall låga verksamhetskostnader.
Fadi Hallisso som har grundat den syriska organisationen Basmeh and Zeitooneh berättar att de sökte stöd hos internationella givare för en verkstad för hantverk i Beirut men fick nej. Organisationen vände sig då till lokala företagare och bad dem om bidrag och produkterna som tillverkas av de syriska flyktingarna exporteras nu både till USA och Europa.

En sak som givare bekymrar sig över är att lokala organisationer inte har system och rutiner som förhindrar korruption så är det också svårt för lokala organisationer att få stöd för att utveckla dessa system.

– Vi behövde stöd för att kunna köpa bokföringsprogram. Ingen givare var villig att bistå med det, säger Fadi Hallisso.