Nyhetsmagasinet Syre Nummer 141 fredag, 24 februari 2017
Radar – Nyhet

Mjukgörare klassas som farliga

För första gången har EU valt att klassa ämnen som farliga på grund av att de är hormonstörande. Det handlar om fyra mjukgörare  – ftalater – som bland annat finns i barnartiklar och följden blir enligt Kemikaleinspektionen att reglerna för dessa ämnen skärps.

Ftalaterna DEHP, DBP, DIBP och BBP hittas oftast i mjukplats som vinylgolv, barnartiklar och sportartiklar. Att de fyra ämnena nu även ska ang es ha egenskapen hormonstörande för människa innebär att det i framtiden kan bli svårare för producenter i EU att få tillstånd att använda dem i sina produkter.

– Äntligen har EU satt ner foten i frågan om att kemiska ämnen kan vara hormonstörande för människa. Det här är ett steg på vägen för att även andra ämnen, om de bedöms ha hormonstörande effekter på människa, kan tas upp på kandidatlistan och på sikt kanske även i tillståndssystemet, säger Ing-Marie Olsson Ressner på Kemikalieinspektionens enhet för begränsning och klassificering i ett pressmeddelande.


Nummer 141 fre 24/2-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 141

fre 24/2-17 Fler nummer