Nyhetsmagasinet Syre Nummer 141 fredag, 24 februari 2017
Glöd – Debatt

Låt fiskarna gödsla grönsakerna

DEBATT Går det att odla och producera mat utan jord? Ja, men inte utan vatten. Aquaphonics eller – som det heter på svenska – akvaponik, vinner allt mer popularitet. Begreppet kommer från orden aquaculture och hydrophonics. Metoden är inte ny och bygger på att växter och fisk agerar i symbios och tillsammans producerar maten. Redan för flera tusentals år sen brukade människorna i delar av Asien kombinera fiskodling med risodling.

På det sättet är akvaponik en win-win-metod. Något som definitivt behöver bli en starkare del av populärkulturen om morgondagens samhälle ska kunna vara grönare. Det finns flera aspekter som visar på att framtidens samhälle kan vara just ekologiskt och människovänligt i sin grund. Solenergi är ett exempel på det. Eftersom energin blir billigare och renare samtidigt som tekniken utvecklas leder den till nya typer av jobb. Andra exempel återfinns inom malmproduktionen.

All närodlad och närproducerad mat är inte nödvändigtvis ekologisk. Akvaponiken innebär grönare och billigare matproduktion liksom grönare livsstilar och arkitektur. I jämförelse med konventionellt jordbruk och fiske är akvaponik dessutom en enklare metod. Fiskar ger näring till växterna genom att utsöndra mineraler i bland annat form av avföring. Växterna får näringen i sig och växer. För att göra det mer populärt skulle akvaponik till exempel kunna läras ut redan på högstadiet inom ramen för hemkunskapen.

En annan fördel med akvaponik är dess möjligheter att bidra till städernas utveckling. Enligt FNs prognos kommer år 2050 runt 80 procent av befolkningen att bo i städerna. Framför allt storstäderna kommer att behöva nya och miljövänligare matproduktionsmetoder. Med akvaponik är det möjligt att ha miljövänliga, närodlade grönsaker och fiskar som kan produceras för invånarna. Något som redan är populärt bland takodlare i New York.

Dessutom, en fördel med stadsmiljö är att det varma spillvattnet behövs för att minska kostnader att värma upp vattnet i en nordisk klimat som Sverige. Därutöver blir det en del av den miljövänliga cykeln rörande hantering av produktion, avfall och återvinning. Samtidigt som nya och människovänligare typer av jobb tillkommer.

En tredje fördel är att man kommer åt problematiken med användningen av vattenbruk där fisken kan påverkas av sjukdomar eller där människan har förändrat naturen för att skapa större odlingsytor. Landbaserade odlingar i slutna kretslopp är miljövänligare eftersom vattnet filtreras och renas och sedan återförs till systemet. Det ger bättre kontroll över näringsämnen och kemikalier och minskar risken för smittspridning.

Akvaponik orsakar inte några utsläpp av näringsämnen eftersom fisk, musslor eller andra skaldjur odlas tillsammans. När vattnet återförs till fiskarna är det vattnet renare än vanligt dricksvatten. På det sättet och när det gäller mat är akvaponik mer än en metod. Det är samhällets framtid som bör inkluderas inom ekonomin och undervisningen för kommande generationer.

En ekologisk framtidsmetod som kommer att förändra livet för fler och knyta människor närmare i strävan efter hållbarare utveckling glokalt.


Nummer 141 fre 24/2-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 141

fre 24/2-17 Fler nummer