Radar · Nyhet

Giftig flod i Buenos Aires

Floden Matanzas-Riachuelo som flyter genom Argentinas huvudstad är ett av världens mest förorenade vattendrag och utgör ett hot mot invånarnas hälsa. Trots att mångmiljardbelopp har satsats på att sanera floden är den fortfarande full av gifter.

Trots de summor som satsats har situationen förblivit densamma ända sedan mitten av 1800-talet, då de första rapporterna om de svåra föroreningarna kom.  I dag bor närmare sex miljoner människor i området kring floden.

Inför en utfrågning i högsta domstolen presenterade den myndighet som ansvarar för saneringen, Acumar, en rapport om saneringsarbetet som visar att floden utnyttjas som en dumpningsplats av både människor och industrier. 90 000 ton tungmetaller och andra farliga substanser dumpas varje år.

Den nuvarande miljöministern Sergio Bergman skyller de uteblivna framgångarna på tidigare regeringar. Detta trots att han, liksom president Mauricio Macri, suttit vid makten i drygt ett års tid.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV