Radar · Nyhet

Klimatskeptikerna syns mer i medierna

De så kallade klimatskeptikerna har fått större utrymme i medierna det senaste året, jämfört med tidigare, enligt en ny rapport. Orsaken är i hög grad rapporteringen kring Donald Trump.

Rapporten, som sammanställts av biståndsorganisationen Vi-skogen, är baserad på 150 000 artiklar och inslag om klimatet i svenska medier under treårsperioden 2014-2016.

Under perioden har antalet artiklar och inslag där klimatskeptiker på något sätt kommit till tals, tredubblats från 916 år 2014 till 3 014 ifjol.
Många av dessa handlar av naturliga skäl om Donald Trump och hans administration som vid upprepade tillfällen gett uttryck för att klimathotet är ett påhitt.

Enligt rapporten har följden i Sverige blivit fler insändare och debattartiklar skrivna av klimatskeptiker.

– Det finns ett direkt samband. Skeptikerna har fått mer luft under vingarna av Trumps retorik, säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen.

Klimatet har också blivit ett slagträ i debatten om den svenska landsbygden under 2016. Glesbygd har ställts mot vad som beskrivs som hycklande storstadsbor i spalterna.

Det har exempelvis väckt ont blod när köttkonsumtionen och djurhållningen kritiserats för att bidra till växthusgasutsläppen. Mjölkbonden Anette Gustawsons debattartikel ”Ni skyller på mina kor – och drar till Thailand”, fick överlägset flest delningar under det gångna året.

Klimatrapporteringen

Rapporten om klimatrapporteringen i svenska medier bygger på en analys av knappt 150 000 artiklar och inslag i svenska medier under 2014, 2015 och 2016.

Materialet har tagits fram av medieanalysföretaget Retriever på uppdrag av biståndsorganisationen Vi-skogen.

Antalet artiklar med klimatskepticism var 916 år 2014, 1 373 år 2015 och 3 098 under fjolåret.

Källa: Vi-skogen