Nyhetsmagasinet Syre Nummer 139 fredag, 17 februari 2017
Radar – Nyhet

Växande motreaktioner efter Trumps abortbeslut

Munkavleregeln stoppar amerikanskt bistånd till organisationer som stödjer abort. Samtidigt växer motreaktionerna och flera länder skjuter till pengar för att kompensera dem som drabbas.

Sverige ska bland annat bidra till en global fond för att stärka flickors och kvinnors sexuella rättigheter.

– Läget i världen har väsentligt förvärrats sedan Trump tillträdde, så vi är glada att kunna bidra, säger RFSUs generalsekreterare Maria Andersson.
RFSU har uppdraget att kanalisera 195 miljoner från biståndsorganet Sida till den globala fonden AmplyfyChange. Organisationer i Sydasien och Afrika söder om Sahara kan söka pengar ur fonden för projekt som stärker sexuella rättigheter. Utöver säkra aborter handlar det om exempelvis sexualundervisning och arbete för hbtq-rättigheter.

Varje år sker mer än 21 miljoner osäkra aborter i världen, enligt Världshälsoorganisationen. Sannolikt blir de ännu fler när Donald Trump nu inför munkavleregeln, liksom alla republikanska presidententer gjort sedan Ronald Reagan. Den innebär att organisationer som tar emot amerikanskt bistånd förbjuds att utföra och informera om aborter.

– Absurt nog får det en motsatt effekt mot vad administrationen tänker sig. Många organisationer som bistår med aborter arbetar också med preventivmedel och familjerådgivning. Vi vet att aborterna blir fler när tillgången till reproduktiv hälsovård försämras, säger Maria Andersson.
I dag står USA för 30 procent av världens bistånd till mödravård. Maria Andersson fruktar att mödradödligheten som nästan halverats sedan 90-talet nu vänder uppåt om inte omvärlden agerar. Flera länder, däribland Sverige, lovar också nu att skjuta till pengar för att kompensera de organisationer som drabbas av munkavleregeln.

Tillsammans med kollegor från Danmark, Belgien och Nederländerna har biståndsminister Isabella Lövin bjudit in till en internationell konferens i Bryssel under rubriken ”She decides”. Målet är att samla in både privata och statliga pengar för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa.

Sverige har också backat upp Danmarks förslag om att EU ska öka insatserna på området, precis som unionen gjorde förra gången USA införde munkavleregeln 2001. Om det blir verklighet återstår att se, på flera håll inom EU är abortmotståndet starkt. Än så länge har 8 av 28 medlemsländer ställt sig bakom.

RFSU gläds åt de politiska initiativ som tas och märker också ett växande engagemang bland enskilda. Sedan Trumps besked har de fått fler medlemmar.

– Det finns mycket energi nu. Det är bra, för vi kommer behöva vara uthålliga, säger Maria Andersson.


Nummer 139 fre 17/2-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 139

fre 17/2-17 Fler nummer