Radar · Nyhet

Svag linje i utsläppshandeln

EU-parlamentets förslag för den framtida utsläppshandeln möttes i veckan av stor besvikelse hos miljörörelsen.

Förväntningarna var högt ställda, men hos dem som önskade en skärpning av kraven på industrierna för att minska utsläppen blev det inte mycket att glädjas åt. Istället för höjda priser på utsläppsmarknaden ledde parlamentets beslut på onsdagen till prissänkningar.

– Det parlamentet i dag röstade fram är bättre än det kommissionen lade fram, men det är långt ifrån tillräckligt för att höja priset på utsläppsrätterna vilket alla anser behövs för att få marknaden att fungera. Det är inte så konstigt att priset sjunker då faktiskt, säger Daniel Engström Stenson på den liberela tankesmedjan Fores.

Världen största utsläppshandelsmarknad genomgår just nu en översyn där nya regler ska tas fram för perioden 2021 till 2030. Den främsta frågan rör hur priset på utsläppsrätterna, som motsvarar ett ton koldioxid, ska öka från dagens nivå på runt fem euro till den önskvärda nivån på minst 30 euro styck. Parlamentets tidigare kompromiss, som låg på bordet innan omröstningen, var att minska den totala mängden utsläppsrätter som varje år delas ut, jämfört med kommissionens förslag. Men det förslaget föll efter att Moderaternas och Kristdemokraternas partigrupp istället förordat att ambitionen ska höjas framöver, efter att en översyn av Parisavtalet genomförts. EU-parlamentarikern Christofer Fjellner menar att det är viktigt att sätta press på andra länder att också vidta åtgärder.

– Vi måste visa att det går att kombinera minskade utsläpp med tillväxt och jobb och när andra länder börjar ta större ansvar ska även vi höja vår ambitionsnivå ytterligare, kommenterade Moderaten.

Medlemsländerna har inte enats kring sin position till kommissionens förslag. Förhoppningen är att det ska ske den 28 februari. Därefter inleds informella förhandlingar mellan lagstiftarna i Bryssel bakom lyckta dörrar. En som dock får tillträde är Fredrick Federley (C), som representerar parlamentets industriutskott. Han är besviken på parlamentets position och hoppas nu att medlemsländerna höjer ribban bland annat kring åtgärderna för att minska det stora överskott av utsläppsrätter som finns på marknaden.

– Signalen från parlamentet är att vi inte riktigt tar hand om det överskottet. Då måste vi hitta ett annat sätt att göra det och jag hoppas att rådet tar tag i det, säger Fredrick Federley till Syre.