Nyhetsmagasinet Syre Nummer 139 fredag, 17 februari 2017
Radar – Nyhet

Spår av kemiska stridsmedel i fisk

Spår av kemiska stridsmedel har hittats i fisk och skaldjur vid Måseskärsvraken på västkusten, där det pågår både yrkes- och fritidsfiske.

– Vi har hittat väldigt låga halter i några av de individer som undersökts, men det här är ämnen som inte ska förekomma i havsmiljön, säger Christer Larsson på Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

Efter andra världskriget dumpade de allierade ett 20-tal fartyg på platsen. I sjökortet utpekas Måseskär som olämpligt för fiske, men data visar att det bland annat trålas mycket här.

– Det är allvarligt att vi hittat kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur och i ett område där vi vet att det både pågår ett intensivt yrkes- och fritidsfiske. Vid trålning rörs även bottensediment upp som kan sprida de giftiga ämnena vidare.

De kemiska stridsmedel, Clark 1 och 2, som Havs- och vattenmyndigheten nu hittat kommer med all sannolikhet från bomber som rostat sönder. I Japan har medlen gett genetiska effekter men halterna i japanska prover är cirka tusen gånger högre än vid Måseskär.

Gamla krigsfartyg och ammunition har dumpats på flera håll. Enligt HaV finns cirka 50 000 ton i Östersjön och i Nordsjön och Atlanten flera 100 000-tals ton.


Nummer 139 fre 17/2-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 139

fre 17/2-17 Fler nummer