Radar · Nyhet

Nytt fokus på globalt arbete med hbtq-frågor

FNs första människorättsexpert med uppdrag att bekämpa våld och övergrepp mot hbtq-personer har nu börjat sitt arbete. Den thailändske advokaten Vitit Muntarbhorn har inlett konsultationer med individer, organisationer och stater – trots att vissa länder fortfarande är motståndare till hans uppdrag.

Efter en omstridd omröstning i människorättsrådet förra året godkändes uppdraget, men i urvattnad form enligt Pooja Patel från organisationen International Human Rights Service.

– En serie av förändringar drevs igenom av bakåtsträvande länder som Ryssland och medlemmar av Islamiska konferensorganisationen, däribland Pakistan, Egypten och Saudiarabien.

I fokus ligger nu att motarbeta stigmatisering och kriminalisering av hbtq-personer.

– Det finns 70 länder som fortfarande har lagar som kriminaliserar människor på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet och mellan fem och sju länder som utdömer dödsstraff. Detta är ett mycket stort problem, säger Vitit Muntarbhorn.