Glöd · Panelen

Könsuppdelning i skolan?

Förra veckan skrev Mattias Gönczi i ledaren om könsuppdelning i skolan – han ser problem med det men tycker inte att förbud är en bra lösning. Vad tycker du om könsuppdelade grupper i skolan?

Könsuppdelning har oftast sin grund i ett biologistiskt och heteronormativt tänk, djupt rotat hos många av oss. En könsblandad klass löser inte automatiskt alla problem med könssegregering, men är ett steg på vägen från den. Jag anser att förslaget är välgrundat.

Rejn Karlgren, 40 år, kommunalråd för MP, Sandviken

Det är för mycket symbolpolitik. Det borde ha räckt att i tysthet se över hur skolans lagar reglerar kraven på att ha sakligt underlag för en uppdelning. Inget att slå på trumman för. Men det är klart att det finns behov av lite symbolpolitik ibland. Det är svårare att sätta ned foten mot osaklig könsuppdelning som befäster könsroller, när det ibland förekommer även i ordinarie undervisning.

Ulf Schyldt, 45 år, aktiv i Humanisterna, Stockholm

Det beror på varför, hur länge könsindelningen pågår och vem som definierar kön. Ibland kan det vara bra. Min dotter kom hem i årskurs 5, var glad och berättade att det var så kul på gympan. De hade delats upp tjejer och killar och hon fick ha bollen – för första gången under hela sin skoltid. Annars brukade killarna bara passa till varandra. Jag ifrågasätter vilken utbildning hon har fått i idrott de första åren i skolan.

Helen Ohlsson, 52 år, lärare, Johanneshov