Radar · Nyhet

Ursprungsfolk skyddar nästan all biologisk mångfald

På ursprungsbefolkningars traditionella marker skyddas 80 procent av den biologiska mångfalden i världen. Samtidigt tillhör dessa folk några av världens mest utsatta grupper, uppger Internationella fonden för jordbruksutveckling.

Av världens befolkning tillhör cirka 370 miljoner människor ursprungsfolken. Det finns cirka 5 000 ursprungsfolk i omkring 70 länder världen över. Folkgrupperna har en utpräglad kultur och språk och 70 procent av ursprungsfolken i världen finns i Asien och Stillahavsområdet.

I många av dessa kulturer finns det en stark koppling mellan andlighet och miljöfrågor samt sociala och ekonomiska frågor. Ursprungsfolken lämnar värdefulla bidrag till samhällen genom sin traditionella kunskap och förståelse för förvaltning av ekosystem. De har en djupgående och starkt lokalt förankrad kunskap.

”Men de tillhör också några av världens mest sårbara, marginaliserade och utsatta grupper. Alltför ofta utsätts de för diskriminering”, uppgav FN-organet Internationella fonden för jordbruksutveckling, IFAD, inför ett globalt forum för ursprungsbefolkningar som hölls i Rom måndagen den 13 februari.

Vid mötet deltog företrädare från ursprungsbefolkningars organisationer från hela världen, samt ledare för partnerorganisationer.

Ursprungsfolken utgör bara 5 procent av jordens befolkning men 15 procent av de som lever i fattigdom. En orsak uppges vara att de förlorat kontrollen över sina traditionella marker och naturresurser. Allt fler flyttar till städerna när de fördrivs.

”Under århundraden har ursprungsfolken berövats sin mark, sina områden och sina resurser och som en följd av det har de ofta förlorat sitt eget sätt att leva. Ett av de mest effektiva sätten att göra det möjligt för ursprungsbefolkningar att bekämpa fattigdomen är att stödja deras försök att forma och styra sitt eget öde, och att säkerställa att de är medskapare och medförvaltare i nya utvecklingsinitiativ”, påpekar IFAD.

 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV