Glöd · Panelen

Regeringen har beslutat att förlänga id-kravet

Regeringen har beslutat att förlänga id-kravet och begränsandet av flyktingars möjlighet att söka asyl. Vad tycker du om det?

– Det är riktigt illa. Läget var allvarligt på hösten/vintern 2015 och något behövde göras för att vi skulle kunna fortsätta. Det lovades att stoppet skulle vara temporärt – men ingenting annat har ju gjorts. Tvärtom har Migrationsverket börjat avveckla den kapacitet som byggdes upp i all hast. Det är, på ren svenska, för jävligt. Ett gigantiskt svek.

Ulf Schyldt, 45 år, aktiv i Humanisterna, Stockholm

–Vi ska ha mänskliga rättigheter, fast bara ibland? Den här frågan måste upp på internationell nivå för vi kan inte ”pausa” mänskliga rättigheter. Det är ovärdigt. Vi kan inte ha mänskliga rättigheter på papperet men inte i verkligheten. Framtiden kommer att döma oss. De kanske kommer att säga: ”Lärde de sig inte mer efter WWII?”.
Jag vill se ett stort EU-samarbete för att skapa säkra flyktvägar.

Helen Ohlsson, 52 år, lärare, Johanneshov

– Detta är väldigt olyckligt. Det gäller människor som befinner sig i akut nöd och som ofta inte har annat än att förlita sig på andra människor de aldrig träffat. I ett land som de knappt hört talas om. Det är vår och Sveriges förbannade plikt att släppa in, ta hand om och integrera.

Robban Widell, 50 år, boendestödjare, Bromma